Mindre avfall och mer nytta av råvarorna

Kalatukku Eriksson är ett av de företag som deltar i projektet LUKEs projekt Uusivu. Företaget förädlar fisk och avfallet som uppstår går i dag till minkfoder. Det handlar om cirka 300 000 kg per år som snabbt måste bearbetas vidare för att inte bli ett problem. I dag förvarar företaget avfallet i ett kyllager, därifrån avhämtas det två gånger i veckan. - Hanteringen har fungerat på samma sätt i många år säger Piia Ahde, kvalitets- och utvecklingschef. Det fungerar bra, men vi vill gärna se vilka andra alternativ som finns. Om det till exempel sker förändringar i pälsdjursbranschen är det bra att känna till andra möjligheter. Situationen är den samma inom många förädlingsföretag säger forskare Marja Lehto vid Naturresursinstitutet LUKE, man vill utnyttja råvarorna mera effektivt.

EVENEMANG

Lör 19

Inhiberad- Bekanta dig med skärgårds- och odlingslandskap i Porkala

19.8.2017, 12:00 - 15:30
Estbyvägen 316
Kyrkslätt
ONS 23

Bli en #digiodlare

23.8.2017, 09:00 - 15:00

Se alla evenemang »

Lohko II ska leda till mer exakta modeller för gödsling

I dag används kväve- och fosforgödsling i mycket mindre utsträckning än i början av 1990-talet, och det finns just inget rum för att skärpa näringsmängderna. Fosforbalansen har minskat med i genomsnitt över 90 procent och kvävebalansen med nästan 50 procent under 25 år. Det finns dock regionala skillnader och skillnader mellan gårdarna i balanserna. Det är möjligt att alltjämt precisera gödslingen på de gårdar där balansen visar betydande överskott. LOHKO II fortsätter längs den väg som stakades ut av LOHKO. Projektet preciserar VEMALA/ICECREAM-näringsbelastningsmodellen och en ny del är ekonomigranskningen.