Svinhuset blev lager när Karlsson sökte nya lösningar

Förr hade Karl-Göran Karlsson 300 svin på gården i Ingå. I dag är svinhuset ett lager, där vem som helst kan hyra plats för grejer som inte ryms hemma. Allt från säsongvaror till hela bohag förvaras i de två lagerbyggnaderna på gården. Lagerverksamheten är ett bra exempel på hur gårdens fastigheter kan få en ny funktion och fortsättningsvis ge inkomster även om den ursprungliga användningen upphört säger Harto Ylitalo. Han är projektledare för ett projekt som ska utbilda och informera om nya användningsmöjligheter för tomma produktionsfastigheter och outnyttjade områden på landsbygden.

 

EVENEMANG

Tis 26

Kaavoitus ja metsätalouden yhteensovittaminen

26.9.2017, 08:30 - 15:30
Ratapihantie 13
Helsinki
Tis 26

Bli en #digiodlare

26.9.2017, 09:00 - 15:00
Fre 29

Tidens gång längs Svartån – Billnäs, Raasepori

29.9.2017, 17:00 - 19:30
Valter Bergmanintie 1
Pohjankuru
Lör 30

Hallo! Lyssnar du på mig?

30.9.2017
Folkhögskolevägen 16
Lovisa

Se alla evenemang »

LOHKO II fortsätter

I dag används kväve- och fosforgödsling i mycket mindre utsträckning än i början av 1990-talet, och det finns just inget rum för att skärpa näringsmängderna. Fosforbalansen har minskat med i genomsnitt över 90 procent och kvävebalansen med nästan 50 procent under 25 år. Det finns dock regionala skillnader och skillnader mellan gårdarna i balanserna. Det är möjligt att alltjämt precisera gödslingen på de gårdar där balansen visar betydande överskott.
LOHKO II fortsätter längs den väg som stakades ut av LOHKO. Projektet preciserar VEMALA/ICECREAM-näringsbelastningsmodellen och en ny del är ekonomigranskningen.