Nylandsbygd.fi

Nylandsbygd.fi


NYLANDSBYGD

- Infokanalen för landsbygden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd erbjuder en gemensam kommunikationskanal, på finska och svenska, så att lantgårdar, företagare och utvecklare i Nyland så enkelt som möjligt skall hitta information om aktuella nyheter och händelser.

Finansiering för företagare på landsbygden

Vill du bli företagare? Söker du nya möjligheter? Planerar du investeringar? NTM-centralens sakkunniga och NSL:s rådgivare berättar om möjligheterna till finansiering ur landsbygdsutvecklingsprogrammet. Företagare som har fått finansiering från programmet berättar om sina erfarenheter.

1.11  Mörskom: företagspresentationer: Tallan puukengät och Robbes Lilla Trädgård (Finsspråkig)
          Aamoksen luokkatila Syväjärventie 12A, 07600 Myrskylä

2.11   Borgå: företagspresentationer: Hommanäs ja Kuormalavakeskus Oy (Svenskspråkig)
           Löfvingsvägen 98, 06200 Borgå

9.11  Högfors: företagspresentationer: Rekolan panimo (video) ja Aripa kaiverrus Oy (Finskspråkig)
          Kahvila Rinne Vihdintie 2, 03600 Karkkila

17.11  Kellokoski: företagspresentationer: lantbruksföretagare Kalle Vuori och Jussin Olut Oy (Finskspråkig)
            Kinuskilla Vanha Valtatie 190, rakennus 2, 04500 Kellokoski

21.11  Fiskars: företagspresentationer: Ägräs distillery ja Kiskon Lämpö Oy (tvåspråkig)
            Åkerraden 7, 10470 Fiskars

Välkomna! Infokvällarna är gratis, kaffeservering. Anmälningar: länken

Exaktare program: företagsstödsinfo_tidtabell.pdf

Arrangör: Vår Nylandsbygd – Meidän Uusimaaseutu, informations- och samarbetsprojekt mellan LEADER-grupperna i Nyland, MTK-Uusimaa, NSL, Nylands företagare, Nylands NTM-central, ProAgria Etelä-Suomi och SLC Nyland. 

Informationsprojektet genomförs av Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) och Yrkeshögskolan Novia. 

 

Det händer i Nyland!

Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen hålls i Karis 22 - 23.10.2016  

Bonderöven – Hundra procent bonde –
En tvättäkta lantis – Den danske bonden
  

Kärt barn har många namn. Frank Erichsen, känd från TV-serien om den danske bonden, lever sin dröm som självförsörjande bonde på en gammal gård i närheten av Grenå i Danmark. Ett självförsörjande lantbruk som drivs på ett hållbart sätt och med gamla metoder är drömmen för Frank och hans familj. Frank Erichsen kommer att medverka i den finlandssvenska landsbygdsriksdagen, som denna gång hålls på Lärkkulla i Karis 22 – 23.10.  

Temat för landsbygdsriksdagen är "Våga sticka ut!" och bland övriga medverkande, som också provat på att göra något annorlunda, sticka ut lite från mängden kan nämnas företagare Fredrik Karlström, tidigare näringsminister på Åland, mångsysslaren Benjamin Englund från Espingsskär i Ekenäs skärgård, bybutiksägaren Ragna-Lise Karlsson från SkafferiEtt i Bromarv samt turism-/äventyrsföretagaren Susse Ekström från SE-Action i Sjundeå. Alla de här personerna kommer att medverka i en talkshow och berätta om sina erfarenheter samt hur de vågat gå vidare med ibland ganska "galna" idéer.  

Övriga teman som tas upp på landsbygdsriksdagen är den lokala utvecklingen baserad på vår närhistoria, t.ex. Porkala Parentesen, tredje sektorns roll då det gäller integration samt storytelling som en metod inom landsbygdsutvecklingen. Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström kommer att vara på plats och informera om aktuella frågor gällande landsbygdspolitiken i Finland. En utställning/torg med lokala produkter och tjänster kommer också att finnas i anslutning till landsbygdsriksdagen.  

Det här blir den fjortonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen. Evenemanget ordnar vartannat år runtom i Svenskfinland och hölls senast i Pedersöre. Denna gång är det den lokala Leader-gruppen Pomoväst som håller i trådarna för arrangemangen, i nära samarbete med Lärkkulla, Nylands Byar samt Svensk Byaservice. Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Även gräsrotsrörelserna i städerna är välkomna med, för problemen är ofta desamma fast omgivningen varierar.  

Det är nu dags att anmäla sig, mera information finns på www.landsbygdsriksdagen.fi samt på Den Finlandssvenska Landsbygdsriksdagens Facebook-sida.  

  

Traktorn i trafiken - entreprenadarbete med traktor

Tid: onsdagen 12.10, kl. 17-21 
Plats: Gårdskulla gård, Gårdskulla 89, Sjundeå 
http://62.148.198.153/nyheter/2016/12-10-ny-urakka-projektet-traktorn-i-trafiken-entreprenadarbete-med-traktor

Genomgång av aktuella frågor som berör traktorer och trafiktraktorer (i framtiden traktor A och B) samt kraven som ställs på förare av dessa. Vid mer och mindre omfattande entreprenadjobb samt vid jordbruksarbeten. Lagstiftningsförändringar – tolkning och övervakning. 

Program: 

Körkortsreformen och yrkeskompetenskraven i vägtrafiken 
- sakkunnig Kaj Wennman, Trafiksäkerhetsverket Trafi 

Traktorn och lagstiftningsförändringar, övervakning 
- föreläsare Robert Karlsson, 95.gubbarna 

Rundtur i Gårdskullas traktor- och lantbruksmuseum 
- agronom Gustav Rehnberg, Gårdskulla gård 

Tillfället är avgiftsfritt. Kaffeservering. Antalet platser är begränsade och fylls i den ordning anmälningarna kommer in. 

Anmälan senast 30.9.2016 till SLC Nylands kansli, 09 601588, nsp@slc.fi. Tilläggsinformation av NSL:s Staffan Björkell, 040 7733979, staffan.bjorkell@nsl.fi

 

De Finländska Mästerskapen i Mathantverk 10-13 oktober 2016
Vänner av mathantverk och närmat möts i Raseborg i oktober

GreenCareLab –hankkeen kumppanuustreffit – teemana yrittäjäyhteistyö, Strutsitarha Ketolan tila ke 2.11.2016 klo 13-15

Paikka: Strutsitarha, Ketolan tila, Korvenojantie 17, 05200 Rajamäki (Nurmijärvi)

http://www.agrocenter.fi/

Tapahtumassa tutustutaan Ketolan tilan toimintaan ja kuullaan tilan yrittäjäyhteistyöstä. Yritys/yrittäjäkumppania etsivillä osallistujilla on mahdollisuus varata etukäteen oma puheenvuoro. Lisäksi kumppaneita etsivillä yrittäjillä on mahdollisuus esitellä omaa yritystään ständeillä.

Ilmoittautumiset viimeistään 28.10.2016. Ilmoittautuminen: http://www.tts.fi/index.php/tapahtumat

Landsbygdsprogrammets företagsstöd och ansökningstider

Nylands ELY-centrals infopaket

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014–2020.pdf
Etableringsstöd.pdf
Företagsstödens tolkningsinstruktioner.pdf
10 fakta.pdf om Programmet för utveckling av landsbygden i Nylands företagsstöd

Sammanställning av tjänster inom landsbygdsnäringarna
Nylands ELY-centrals kontaktuppgifter.pdf

Finländska företagarberättelser och information om företagsstöd hittar du på sidan Möjligheternas land. Webbplatsen underhålls av landsbygdsnätverket, som består av aktörer inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Föreläsningsmaterial och video (stödinfo 2016)


Blankettombud - ansökan och ifyllning.pdf (bl.a. Vipu), direkta stöd, förgröningen, stöd till unga odlare
Sam Vickholm, Landsbygdsförvaltningen

Miljöersättningen, kompensationsersättningen.pdf (LFA), ekologisk odling m.m.
Esme Manns, Nylands NTM-central

Husdjursgårdarnas stöd.pdf
Esme Manns, Nylands NTM-central

Nitratförordningen och dess tillämpning.pdf
Johan Sundberg, Nylands NTM-central

Stödsystemets förändringar på en gård.pdf– praktisk tillämpning
Krister Hildén, Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Ansökningsguiden för stödansökan 2016


Föreläsningsvideon från stödinfotillfället för ekologiska odlare  Länkar till föreläsninsgvideon:

Nitratförordningen
Johan Sundberg, Nylands NTM-central

Arealbaserade stöd och krav av ekoförbindelsen (åker/husdjur)
Esme Manns, Nylands NTM-central

Ekogranskningen –praktisk tillämpning samt lagstiftningen bakom
Beata Meinander, Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Råd2020-tjänster för ekologiska odlare samt EkoNu!-projektets fortsättning
Micaela Ström, Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Film och editering: Coetus osk /Oskari Virtanen 

 

Lokal utveckling när den är som bäst – Bli bekant med Leader


Leader handlar om lokal utveckling på landsbygden; Leader – grupper i Nyland

SILMU ( Sibbo, Borgå, Lovisa,  Askola, Mäntsälä, Borgnäs, Buckila, Mörskom, Lappträsk och Artsjö)
Pomoväst (Raseborg, Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt)
Ykkösakseli (Vichtis, Högfors, Lojo, Nummi-Pusula, Karislojo och Salo)
EMO ( Esbo, Hyvinge, Tusby, Vanda och Hausjärvi, Loppis och Riihimäki)

Bekanta dig med verksamheten inom Leader på Leader – hemsidorna

 Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd – projektet är igång

 

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK och Yrkeshögskolan Novia samarbetar i projektet Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd. Projekt anställda Ammi Malkamäki och Sanne Wikström har nu inlett sitt jobb.  Sanne har varit redaktör i tidning Västra Nyland, samt layout ansvarig och nyhetschef på del tid. Hon har också arbetat som projektchef i Pomoväst samt handledare i projektet. Ammi ansvarar för finska Meidän Uusimaaseutu och Sanne ansvarar för svenska Vår Nylandsbygd delen av projektet. Ammi är hortonom YH och före anställning till HAMK var hon tf. landsbygdsombudsman i Ingå.

Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd erbjuder en gemensam kommunikationskanal, på finska och svenska så att lantgårdar, företagare och utvecklare i Nyland skall så enkelt som möjligt hitta information om aktuella nyheter och händelser. Bakgrundsorganisationer för projektet är Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) och Yrkeshögskolan Novia i samarbete med MTK-Uusimaa, SLC Nyland, NSL, ProAgria Södra-Finland,de nyländska kommunernas landsbygdsförvaltning, Nyländska Leader-grupper och ELY-Centralen i Nyland. Projektet har fått delfinansiering via EU – programmet För utveckling av landsbygden i Fastfinland (2014-2020).


Gilla på Facebook

Tilläggsinformation:
Sanne Wikström
tlf. 044 4498 446
susanne.wikstrom@novia.fi
YH Novia Raseborg

Ammi Malkamäki
tlf. 050 571 6340
ammi.malkamaki@hamk.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

 

Tag kontakt och meddela om händelser


Du kan meddela om en händelse och aktuella saker genom att sända e-post till uusimaaseutu@hamk.fi och lägga i rutan för Ämne/Subject rubriken: Information till sidan Vår Nylandsbygd


 


 Sisältöeditori ‭[1]‬

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiinMaaseutuverkostoHämeen ammattikorkeakouluYrkeshögskolan Novia​​​

 Sisältöeditori ‭[3]‬

Sidorna på finska

» ​​Uusimaaseutu.fi​​​​​​


 Sisältöeditori ‭[2]‬

​Ak​​t​uellt

 Uutis ja tiedotenosto

...Lisää uutisia
Takaisin ylös