Nylandsbygd.fi

Nylandsbygd.fi


NYLANDSBYGD

- Infokanalen för landsbygden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd erbjuder en gemensam kommunikationskanal, på finska och svenska, så att lantgårdar, företagare och utvecklare i Nyland skall så enkelt som möjligt hitta information om aktuella nyheter och händelser.

Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd – projektet är igång

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK och Yrkeshögskolan Novia samarbetar i projektet Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd. Projekt anställda Ammi Malkamäki och Sanne Wikström har nu inlett sitt jobb.  Sanne har varit redaktör i tidning Västra Nyland, samt layout ansvarig och nyhetschef på del tid. Hon har också arbetat som projektchef i Pomoväst samt handledare i projektet. Ammi ansvarar för finska Meidän Uusimaaseutu och Sanne ansvarar för svenska Vår Nylandsbygd delen av projektet. Ammi är hortonom YH och före anställning till HAMK var hon tf. landsbygdsombudsman i Ingå.

Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd erbjuder en gemensam kommunikationskanal, på finska och svenska så att lantgårdar, företagare och utvecklare i Nyland skall så enkelt som möjligt hitta information om aktuella nyheter och händelser. Bakgrundsorganisationer för projektet är Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) och Yrkeshögskolan Novia i samarbete med MTK-Uusimaa, SLC Nyland, NSL, ProAgria Södra-Finland,de nyländska kommunernas landsbygdsförvaltning, Nyländska Leader-grupper och ELY-Centralen i Nyland. Projektet har fått delfinansiering via EU – programmet För utveckling av landsbygden i Fastfinland (2014-2020).


Gilla på Facebook

Tilläggsinformation:
Sanne Wikström
tlf. 044 4498 446
susanne.wikstrom@novia.fi
YH Novia Raseborg

Ammi Malkamäki
tlf. 050 571 6340
ammi.malkamaki@hamk.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014–2020

Nylands ELY-centrals infopaket

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014–2020.pdf
Etableringsstöd.pdf
Företagsstödens tolkningsinstruktioner.pdf
10 fakta.pdf om Programmet för utveckling av landsbygden i Nylands företagsstöd

Sammanställning av tjänster inom landsbygdsnäringarna
Nylands ELY-centrals kontaktuppgifter.pdf

Möjligheternas land - grogrund för företagare och företag

Finländska företagarberättelser och information om företagsstöd hittar du på sidan Möjligheternas land. Webbplatsen underhålls av landsbygdsnätverket, som består av aktörer inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Föreläsningsmaterial vid stödinfotillfällen våren 2016

Deltog du i stödinfotillfällen i Nyland våren 2016? Berätta vad som var a och vad som kunde utvecklas: till responsblanketten här


Blankettombud - ansökan och ifyllning.pdf (bl.a. Vipu), direkta stöd, förgröningen, stöd till unga odlare
Sam Vickholm, Landsbygdsförvaltningen

Miljöersättningen, kompensationsersättningen.pdf (LFA), ekologisk odling m.m.
Esme Manns, Nylands NTM-central

Husdjursgårdarnas stöd.pdf
Esme Manns, Nylands NTM-central

Nitratförordningen och dess tillämpning.pdf
Johan Sundberg, Nylands NTM-central

Stödsystemets förändringar på en gård.pdf– praktisk tillämpning
Krister Hildén, Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Ansökningsguiden för stödansökan 2016

 

Föreläsningsvideon från stödinfotillfället för ekologiska odlare

Föreläsningsvideon från stödinfotillfället för ekologiska odlare (13.4.2016) är nu publicerade. Länkar till föreläsninsgvideon:

Nitratförordningen
Johan Sundberg, Nylands NTM-central

Arealbaserade stöd och krav av ekoförbindelsen (åker/husdjur)
Esme Manns, Nylands NTM-central

Ekogranskningen –praktisk tillämpning samt lagstiftningen bakom
Beata Meinander, Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Råd2020-tjänster för ekologiska odlare samt EkoNu!-projektets fortsättning
Micaela Ström, Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Film och editering: Coetus osk /Oskari Virtanen 

 

Regionala stödinfon i Nyland våren 2016


http://www.uusimaaseutu.fi/_layouts/15/images/icpdf.pngBrochyr.pdf


30.3.Borgå kl. 17-21:00, POMO-huset, Alexandersgatan 20, Borgå
5.4. Kyrkslätt kl. 17-21:00, Kommunhuset (fmge-salen) Ervastvägen 2, Kyrkslätt

Stödinfotillfälle för odlare
17:00 Kaffe med tilltugg
17:45 Öppning; Staffan Björkell, Nylands Svenska Lantbrukssällskap; A-L Erlund, Novia; Bjarne Westerlund, SLC Nyland
18:00 Direkta stöd, förgröningen, stöd till unga odlare; Sam Vickholm (30.3) eller Ammi Malkamäki (5.4), Landsbygsförvaltningen
18:30 Miljöersättningen, kompensationsersättningen m.m.; Esme Manns, Nylands NTM-central
19:30 Stödansökan samt Vipu-tjänsten; Sam Vickholm (30.3) eller Ammi Malkamäki (5.4), Landsbygdsförvaltningen
20:00 Stödsystemets förändringar på en gård – praktisk tillämpning; Krister Hildén (30.3) eller Staffan Eliasson (5.4), Nylands Svenska Lantbrukssällskap
20:30 – 21:00 Möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna

8.4. Karis kl. 9:30-15:45, Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, Raseborg
14.4. Liljendal kl. 9:30-15:45, Liljendalgården, Herrgårdsvägen 16, Lovisa
Stödinfotillfälle för odlare (inkl. husdjursprod., växtodlare kan komma till kl. 12)

9:30 Nitratförordningen och dess tillämpning; Johan Sundberg, Nylands NTM-central (stf. 14.4)
10:00 Husdjursgårdarnas stöd; Esme Manns och Paula Gustafsson, Nylands NTM-central
11:15 Lunchpaus (OBS! Lunchen bekostar man själv)
12:00 Öppning; Staffan Björkell, Nylands Svenska Lantbrukssällskap; A-L Erlund, Novia; Bjarne Westerlund, NSP
12.15 Direkta stöd, förgröningen, stöd till unga odlare; Ammi Malkamäki (8.4) eller Sam Vickholm (14.4), Landsbygsförvaltningen
12.45 Miljöersättningen, kompensationsersättningen m.m.; Esme Manns, Nylands NTM-central
13.45 Kaffe med tilltugg. Under kaffepausen finns det möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna
14:15 Stödansökan samt Vipu-tjänsten m.m.; Ammi Malkamäki (8.4) eller Sam Vickholm (14.4), Landsbygsförvaltningen
14.45 Stödsystemets förändringar på en gård – praktisk tillämpning; Staffan Eliasson (8.4) eller Krister Hildén (14.4), Nylands Svenska Lantbrukssällskap
15:15 – 15:45 Möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna

13.4. Esbo kl. 9-12:30, Axxell Överby, Inspektorsgränd 3, Esbo
Stödinfotillfälle för ekologiska odlare

9:00 Samling med kaffe och tilltugg
9:15 Nitratförordningen. Johan Sundberg, Nylands NTM-central
9:30 Arealbaserade stöd och krav av ekoförbindelsen (åker/husdjur). Esme Manns och Paula Gustafsson, Nylands NTM-central
11:00 Ekogranskningen –praktisk tillämpning samt lagstiftningen bakom. Torbjörn Lönnfors, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, och Beata Meinander, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
12:00 Råd2020-tjänster för ekologiska odlare samt EkoNu!-projektets fortsättning, Micaela Ström, Nylands Svenska Lantbrukssällskap
12:30 Möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna. Tillfällets avslutning
12:30 Möjlighet till lunch på egen bekostnad i den intill liggande lunchrestaurangen


Arrangör: Meidän Uusimaaseutu-Vår Nylandsbygd – projekt. Bakgrundsorganisationer är Yrkeshögskolan Novia och Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) i samarbete med NSL, MTK-Uusimaa, SLC Nyland, ProAgria Södra-Finland, de nyländska kommunernas landsbygdsförvaltning och ELY-Centralen i Nyland. Projektet har fått delfinansiering via EU – programmet För utveckling av landsbygden i Fastfinland (2014-2020). 

 

Lokal utveckling när den är som bäst – Bli bekant med Leader


Leader handlar om lokal utveckling på landsbygden; Leader – grupper i Nyland

SILMU ( Sibbo, Borgå, Lovisa,  Askola, Mäntsälä, Borgnäs, Buckila, Mörskom, Lappträsk och Artsjö)
Pomoväst (Raseborg, Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt)
Ykkösakseli (Vichtis, Högfors, Lojo, Nummi-Pusula, Karislojo och Salo)
EMO ( Esbo, Hyvinge, Tusby, Vanda och Hausjärvi, Loppis och Riihimäki)

Bekanta dig med verksamheten inom Leader på Leader – hemsidorna

 

Tag kontakt och meddela om händelser


Du kan meddela om en händelse och aktuella saker genom att sända e-post till uusimaaseutu@hamk.fi och lägga i rutan för Ämne/Subject rubriken: Information till sidan Vår Nylandsbygd


 


 Sisältöeditori ‭[1]‬

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiinMaaseutuverkostoHämeen ammattikorkeakouluYrkeshögskolan Novia​​​

Sidorna på finska

» ​​Uusimaaseutu.fi​​​​​​


 Sisältöeditori ‭[2]‬

​Ak​​t​uellt

 Uutis ja tiedotenosto

...Lisää uutisia
Takaisin ylös