Nylandsbygd.fi

Nylandsbygd.fi


NYLANDSBYGD

- Infokanalen för landsbygden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd erbjuder en gemensam kommunikationskanal, på finska och svenska, så att lantgårdar, företagare och utvecklare i Nyland så enkelt som möjligt skall hitta information om aktuella nyheter och händelser.

Finansiering för företagare på landsbygden

I Novemer ordnades det 5 infokvällar om finansiering för företag på landsbygd. NTM-centralens sakkunniga var på plats och berättade om stöd som betalas ur landsbygdsutvecklingsprogrammet i Nyland. Material från dessa tillfällen finns på vår webb-sida under rubriken Finasiering ur landsbygdsprogrammet.

 

 Det händer i Nyland

Projektet Plan B. Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat.

Det ordnas 3 workshoppar för Nyländska producenter som producerar mat till den närliggande marknaden. I workhoppar producenter får bland annat höra om konsumenternas värdesättningar, en möjlighet att planera nya leveranskedjor, direkt feedback av konsumenter om sina produkter och professionel hjälp i att räkna ut lönsamhet för produktion. Man kommer också i kontakt med andra producenter.

Läs mera om programmet

Anmäl här

Projektet Plan B. finansieras av Nylands NTM-central, via Landsbygdsutvecklingsprogrammet och förverkligas tillsammans med SLF och NSL i samarbete med SLC.

OBS! Alla odlare!

Landsbygdsprogrammets företagsstöd och ansökningstider

Nylands ELY-centrals infopaket

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014–2020.pdf
Etableringsstöd.pdf
Företagsstödens tolkningsinstruktioner.pdf
10 fakta.pdf om Programmet för utveckling av landsbygden i Nylands företagsstöd

Sammanställning av tjänster inom landsbygdsnäringarna
Nylands ELY-centrals kontaktuppgifter.pdf

Finländska företagarberättelser och information om företagsstöd hittar du på sidan Möjligheternas land. Webbplatsen underhålls av landsbygdsnätverket, som består av aktörer inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Föreläsningsmaterial och video (stödinfo 2016)


Blankettombud - ansökan och ifyllning.pdf (bl.a. Vipu), direkta stöd, förgröningen, stöd till unga odlare
Sam Vickholm, Landsbygdsförvaltningen

Miljöersättningen, kompensationsersättningen.pdf (LFA), ekologisk odling m.m.
Esme Manns, Nylands NTM-central

Husdjursgårdarnas stöd.pdf
Esme Manns, Nylands NTM-central

Nitratförordningen och dess tillämpning.pdf
Johan Sundberg, Nylands NTM-central

Stödsystemets förändringar på en gård.pdf– praktisk tillämpning
Krister Hildén, Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Ansökningsguiden för stödansökan 2016


Föreläsningsvideon från stödinfotillfället för ekologiska odlare  Länkar till föreläsninsgvideon:

Nitratförordningen
Johan Sundberg, Nylands NTM-central

Arealbaserade stöd och krav av ekoförbindelsen (åker/husdjur)
Esme Manns, Nylands NTM-central

Ekogranskningen –praktisk tillämpning samt lagstiftningen bakom
Beata Meinander, Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Råd2020-tjänster för ekologiska odlare samt EkoNu!-projektets fortsättning
Micaela Ström, Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Film och editering: Coetus osk /Oskari Virtanen 

 

Lokal utveckling när den är som bäst – Bli bekant med Leader


Leader handlar om lokal utveckling på landsbygden; Leader – grupper i Nyland

SILMU ( Sibbo, Borgå, Lovisa,  Askola, Mäntsälä, Borgnäs, Buckila, Mörskom, Lappträsk och Artsjö)
Pomoväst (Raseborg, Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt)
Ykkösakseli (Vichtis, Högfors, Lojo, Nummi-Pusula, Karislojo och Salo)
EMO ( Esbo, Hyvinge, Tusby, Vanda och Hausjärvi, Loppis och Riihimäki)

Bekanta dig med verksamheten inom Leader på Leader – hemsidorna

Vår Nylandsbygd – kontaktuppgifter

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK och Yrkeshögskolan Novia samarbetar i projektet Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd. Projekt anställda Ammi Malkamäki och Sanne Wikström har nu inlett sitt jobb.  Sanne har varit redaktör i tidning Västra Nyland, samt layout ansvarig och nyhetschef på del tid. Hon har också arbetat som projektchef i Pomoväst samt handledare i projektet. Ammi ansvarar för finska Meidän Uusimaaseutu och Sanne ansvarar för svenska Vår Nylandsbygd delen av projektet. Ammi är hortonom YH och före anställning till HAMK var hon tf. landsbygdsombudsman i Ingå.

Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd erbjuder en gemensam kommunikationskanal, på finska och svenska så att lantgårdar, företagare och utvecklare i Nyland skall så enkelt som möjligt hitta information om aktuella nyheter och händelser. Bakgrundsorganisationer för projektet är Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) och Yrkeshögskolan Novia i samarbete med MTK-Uusimaa, SLC Nyland, NSL, ProAgria Södra-Finland,de nyländska kommunernas landsbygdsförvaltning, Nyländska Leader-grupper och ELY-Centralen i Nyland. Projektet har fått delfinansiering via EU – programmet För utveckling av landsbygden i Fastfinland (2014-2020).


Gilla på Facebook

Tilläggsinformation:
Sanne Wikström
tlf. 044 4498 446
susanne.wikstrom@novia.fi
YH Novia Raseborg

Ammi Malkamäki
tlf. 050 571 6340
ammi.malkamaki@hamk.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

 

Tag kontakt och meddela om händelser


Du kan meddela om en händelse och aktuella saker genom att sända e-post till uusimaaseutu@hamk.fi och lägga i rutan för Ämne/Subject rubriken: Information till sidan Vår Nylandsbygd


 


 Sisältöeditori ‭[1]‬

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiinMaaseutuverkostoHämeen ammattikorkeakouluYrkeshögskolan Novia​​​

 Sisältöeditori ‭[3]‬

Sidorna på finska

» ​​Uusimaaseutu.fi​​​​​​


 Sisältöeditori ‭[2]‬

​Ak​​t​uellt

 Uutis ja tiedotenosto

...Lisää uutisia
Takaisin ylös