Ansökningstider

Aihe Yleinen @sv
Ansökningstider i Nylands NTM-central

MYR landsbygdssektion har beslutat i sitt möte 3.9.2019 om sista ansökningstider för året 2020 och om finansieringsramen (NTM-centralens finansiering).

Ansökningstider i Nylands NTM-central är följande: