Ansökningstider

Aihe Yleinen @sv
Ansökningstider i Nylands NTM-central

MYR landsbygdssektion har beslutat i sitt möte 3.9.2019 om sista ansökningstider för året 2020 och om finansieringsramen (NTM-centralens finansiering).

Ansökningstider i Nylands NTM-central är följande:

Företagsstöd i landsbygden

1.2. – 30.4.2020 (700 000€)
1.5. – 31.8.2020 (700 000€)
1.9. – 31.10.2020

Utvecklingsprojekt

1.11.2019 – 31.3.2020 (800 000€)
1.4. – 30.9.2020