För byutvecklare

 

För landsbygdens invånare innebär programmet en möjlighet att utveckla den egna regionens trivsel, framkomlighet eller service. Programmet stöder ny teknologi och handlingsmodeller som utvecklar servicen. Bättre bredbandsuppkoppling på landsbygden ger företagarna fler möjligheter och ökar landsbygdens attraktionskraft som en boendemiljö.
Utvecklarorganisationer, kommuner, företag och invånare kan tillsammans inleda lokala, regionala eller internationella projekt för att utveckla näringar, kompetens och service. De lokala Leader-grupperna ger mer information om stöd för lokala projekt.
Ansökningstiden är fortlöpande inom Leader-finansieringen. Ansökningarna behandlas några gånger per år i den lokala Leadergruppens styrelse. 

Kontaktuppgifter

 LEADER-Grupperna i Nyland


EMO ry.
Pomoväst rf.
SILMU rf.
Ykkösakseli ry. »

Utbetalning av stöd som beviljats av NTM-centralen i Nyland
Ledande sakkunnig: Anneli Antila, 0295 021 036
Leena Pesonen, 0295 021 216
Jarmo Heikkilä, 0295 021 165
Katja Heikura, 0295 021 183
maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Expert på projektbeslut, NTM-centralen: Juha Mäkinen, 0295 021 110  

Andra organisationer

Byaverksamhet i Finland »