Välmående för både djur och ägare

Aihe Yleinen @sv
Temadag om välmående 15.11.2017

Vi ordnar en kursdag om välmående för nyländska djurägare. Föreläsningarna handlar om både djurens och ägarens välmående, som är viktiga delar av arbetet och stödvillkoren. Hur kan man förbättra sitt välmående? Vad allt ska man komma ihåg om djurens välmående, när det gäller stödsystem? Många olika föreläsare tar upp ämnet ur olika vinklar och målet är det att ge en mångsidig bild av välmående samt nya tankar att ta hem med sig.

Via anmälningsblanketten kan man lämna in frågor på förhand åt föreläsarna. Tidtabellen är planerad så att det finns tid att diskutera och få svar på sina frågor.

Om du inte kan komma på plats, det är möjligt att delta i dagen via YouTube – Uusimaaseutu-kanalen. Sändningen går att följa i egen telefon, dator eller platta bara man har tillräckligt kapacitet i nätverket. Länken till livestream-sändningen delas ut senare på den här sidan.

Programmet är denna gång på finska. Önskar du att delta i en dag på svenska? Ta kontakt med oss, så funderar vi på saken.

Läs program >>

Anmälningslänk >> Sista anmälningsdag är 10.11.2017. Lunch reserveras enligt anmälningar. Vi söker efter sponsor till lunchen.

Bild: En Ayshire- och en holsteinkviga på naturbete. Fotograf: Martina Motzbäuchel