Coronafinansiering beviljad av NTM-centralen går ut 8.6.2020

Aihe Yleinen @sv, Yritys
Ansökningstiden för coronafinansiering beviljad av NTM-centralerna för företagens lägesanalys och utvecklingsunderstöd går ut måndag 8.6 klockan 16:15.

Nylands NTM-centrals pressmeddelande 1.6.2020 »

Inkomna ansökningar behandlas enligt reglerna vid ansökningstidpunkten.Fram till den 31 maj har NTM-centralerna tagit emot sammanlagt cirka 28 600 ansökningar (ca 843 miljoner euro).  Enligt överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland har över hälften av detta belopp (56 procent) behandlats och 11 600 positiva beslut har tagits (ca 139 miljoner €). Branschvis har flest positiva beslut fattats för företag inom handelssektorn (18 procent), kosthållnings- och inkvarteringsbranschen (16 procent) samt trafik- och logistikbranschen (14 procent).

Enligt nyheter från arbets- och näringsministeriet den 1 juni stänger det nya kostnadsstödet » som tas i bruk Business Finlands och NTM-centralernas utvecklingsunderstöd som de i dagsläget beviljar företagen på grund av coronavirussituationen. Därmed upphör coronafinansieringen som beviljas av NTM-centralerna om en vecka på måndag (den 8 juni kl. 16.15).  NTM-centralerna konstaterar att ansökningar som inkommit fram till ansökans giltighetstid behandlas enligt reglerna vid ansökningstidpunkten.  För att häva ansökningskön görs ytterligare rekryteringar vid NTM-centralerna för behandling av både ansökningar och utbetalningar.

NTM-centralernas normala understöd för utvecklande av företag kan användas på samma sätt som tidigare. Dessutom står företagens utvecklingstjänster tillgängliga och företagens självriskandelar är betydligt förmånligare än normalt. Även de coronastöd för företag inom landsbygden, primärproduktionen och fiskenäringen kan fortfarande sökas.

Statskontoret informerar om kostnadsstödet på sin webbplats och i sina sociala medier.

Ursprunglia pressmeddelandet har publicerats på NTM-centralen sida under Aktuellt 1.6.2020 (länken i rubriken)