BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Uusimaaseutu - ECPv5.4.0//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Uusimaaseutu X-ORIGINAL-URL:https://www.uusimaaseutu.fi/?lang=sv X-WR-CALDESC:Händelser för Uusimaaseutu BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Helsinki BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 TZNAME:EEST DTSTART:20170326T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:EET DTSTART:20171029T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20170405T090000 DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20170405T160000 DTSTAMP:20210518T064456 CREATED:20170315T115955Z LAST-MODIFIED:20170316T124057Z UID:1360-1491382800-1491408000@www.uusimaaseutu.fi SUMMARY:Hur kan man använda ren överskottsjord från byggplatser i jordbruket? DESCRIPTION:Utbildningsdag 5.4 kl. 9-16 i Högfors på Heinojan Kestitupa (Heinojantie 79\, 03600 Karkkila\, på Vichtis sida) om utnyttjande av byggnadsplatsers rena överskottsjord för grundförbättring och utfyllnad på jordbruksfastigheter. Programmet sker på finska. Anmälan senast 3.4 till SLC Nyland\, nsp@slc.fi\, tel. 09-601588. Deltagaravgift 25 € samt kaffe och lunch till självkostnadspris.\nArr: AF-Innova i samarbete med SLC Nyland och MTK Uusimaa / Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter-projektet.\nProgram (på finska) URL:https://www.uusimaaseutu.fi/evenemang/byggplatsernas-rena-overskottsjord-till-nyttoanvandning/?lang=sv LOCATION:Heinojan kestitupa\, Heinojantie 79\, 03600 KARKKILA \, Suomi GEO:60.5029205;24.2393705 X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Heinojan kestitupa Heinojantie 79 03600 KARKKILA Suomi;X-APPLE-RADIUS=500;X-TITLE=Heinojantie 79:geo:24.2393705,60.5029205 END:VEVENT END:VCALENDAR