Exotiska och nyttiga djur i hagen

Aihe Företag, Projekt
Det springer ett tiotal strutsar i hagen i Rajamäki. Det är en mäktig syn när de tre meter höga och upp till 150 kg tunga fåglarna springer och flaxar med vingarna. Att de springer är ett tecken på att de inte är riktigt nöjda med situationen. Vi rör oss på fel ställe och fel tid där vi går runt hagen med Janne Granholm som är deras ägare och skötare.

Janne Granholm och hans fru Sirpa Granholm har fött upp strutsar i snart 20 år. Då ledde Sirpa ett nationellt projekt om strutsuppfödning som ett led i att göra landsbygdsnäringarna mångsidigare. Ett 15-tal företagare från hela landet deltog, men i dag har de flesta slutat. Granholms strutsfarm i Rajamäki är den enda i Nyland.
Varken Sirpa eller Janne Granholm hade varit jordbrukare innan de blev strutsfarmare. När de började fundera på strutsar jobbade Sirpa med export och Janne inom it och de bodde i Vasa. Men båda hade vuxit upp på landsbygden och drömmen var att flytta ut på landet. När gården i Rajamäki blev till salu 1994  kändes det rätt. De köpte huset och började fundera på vad man kunde göra av platsen.
– När vi började var strutsen ett okänt djur i Finland, säger Sirpa Granholm. Därför var vi med om att starta ett utvecklingsprojekt för att göra hela näringen känd.
Strutsar kräver inte stora ytor, de betar effektivt också på små områden. De äter gräs, andra växter, insekter och andra smådjur samt inhemskt spannmål. De producerar mer kött per yta än till exempel nötboskap, så ekonomiskt är de lönsamma djur. Köttet är mörkt, magert och proteinrikt.

Ta tillvara alla delar
Många tänker bara på kött när man säger att strutsen är produktionsdjur. Men Granholms ville utnyttja djuren som mångsidigt som möjligt för att få ekonomi i verksamheten. Det innebär att förutom köttet tar man också äggskalen, fjädrarna och skinnet till vara. Äggskalen blir prydnadsföremål, lampor och ljusstakar, skinnet blir läder till väskor och accessoarer och fjädrarna dammvippor och prydnadsföremål.
– Vi tänkte från början att vi skulle vara en del av ett nätverk. Vi började söka upp sådana samarbetspartners som kunde göra något av skinnet eller fjädrarna.
Eftersom strutsuppfödning inte förekom i Finland var det svårt att hitta samarbetspartners, så i början samarbetade Granholms mycket med svenska och utländska företag. I länder som Sydafrika, Belgien och Italien är strutsuppfödning en stor bransch, men där tänker man väldigt traditionellt och det finns ett stort regelverk som styr säger Janne Granholm.
– Jag har från början tänkt att litet är vackert och nuförtiden början man också på annat håll inse att små enheter kan ge bättre täckning. I stora enheter får djuren aldrig samma skötsel och mår inte lika bra.

Öppet för besökare
På gården finns också en beställningsrestaurang och möteslokaler som hyrs ut för olika ändamål. Sommartid har strutsfarmen öppet för allmänheten. Då finns ett litet gårdscafé och en souvenirshop för besökarna.
Respekt för djuren är en grundpelare i Granholms verksamhet. De har märkt att dagens människor har allt mindre och mindre förståelse för hur djur ska behandlas.
– Om strutsarna ligger och vilar när det är grupper här händer det att besökarna blir besvikna och frågar om vi kan göra så att strutsarna springer, så att det ser häftigt ut.
I sommar är caféet öppet tisdagar till söndagar. De exakta öppettiderna kan kontrolleras på webbsidan www.agrocenter.fi