Företagare

 

Landsbygdens små och medelstora företag är viktiga arbetsgivare, för vilka utvecklingsprogrammet är ett hjälpmedel för att inleda, diversifiera och utvidga affärsverksamheten. Företag kan ansöka om investeringsstöd, men också stöd bland annat för att utvidga och utveckla produktionen, marknadsföring, undersökningar, internationalisering och samarbete. 
Målet för företagsstöden är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden. På landsbygden behövs nya företag, men lika viktigt är det att uppmuntra de nuvarande företagen att utveckla och utvidga sin verksamhet.
I en utvecklingsgrupp kan flera företagare tillsammans ansöka om finansiering för att utveckla verksamheten.
Nylands NTM-centrals ansökningperioder för företagsstöd för landsbygden år 2017 är:
1.11. – 31.1.
1.2 – 30.4.
1.5 - 31.7.
1.8. – 31.10.

Leader-grupperna har fortlöpande ansökningstid för företagsstöd och ansökningar behandlas på styrelsemöten. Det lönar sig att ta kontakt med den lokala Leader-gruppen för att få exakt information om behandlingsdatum.

 

 

Kontaktuppgifter

Stöd till företagare

NTM-centralen
Tony Lassas, 0295 021 091
Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115
Siina Viskari, 0295 021 178

Leader-grupperna i Nyland
EMO ry. »
Pomoväst rf. »
SILMU rf. »
Ykkösakseli ry. »

Utbetalning av stöd som beviljats av NTM-centralen i Nyland
Ledande sakkunnig: Anneli Antila, 0295 021 036
Leena Pesonen, 0295 021 216
Jarmo Heikkilä, 0295 021 165
Katja Heikura, 0295 021 183

maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Andra organisationer
Nylands företagare »
Nylands svenska lantbrukssällskap»
Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus »
ProAgria Etelä-Suomi »
Utvecklingsbolaget Novago »
Utvecklingsbolaget Posintra »