Företagare

Landsbygdens små och medelstora företag är viktiga arbetsgivare, för vilka utvecklingsprogrammet är ett hjälpmedel för att inleda, diversifiera och utvidga affärsverksamheten. Företag kan ansöka om investeringsstöd, men också stöd bland annat för att utvidga och utveckla produktionen, marknadsföring, undersökningar, internationalisering och samarbete.
Målet för företagsstöden är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden. På landsbygden behövs nya företag, men lika viktigt är det att uppmuntra de nuvarande företagen att utveckla och utvidga sin verksamhet.
I en utvecklingsgrupp kan flera företagare tillsammans ansöka om finansiering för att utveckla verksamheten.

Ansökningstiderna i Nylands NTM-central:

1.11.-31.1.
1.2-30.4.
1.5.-31.7.
1.8.-31.10. 

Leader-grupperna har fortlöpande ansökningstid för företagsstöd och ansökningar behandlas på styrelsemöten. Det lönar sig att ta kontakt med den lokala Leader-gruppen för att få exakt information om behandlingsdatum.

Nylands NTM-centralens anvisningar om företagsstöd, investeringsanvisningar samt ansökning av utbetalning av stödet finns för tillfället på finska MATERIAALIT / Yrittäjälle. Anvisningar kommer ut även på svenska inom kort.

 

Kontaktuppgifter

Stöd till företagare

NTM-centralen
Tony Lassas, 0295 021 091
Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115
Siina Viskari, 0295 021 178

Leader-grupperna i Nyland
EMO ry. »
Pomoväst rf. »
SILMU rf. »
Ykkösakseli ry. »

Utbetalning av stöd som beviljats av NTM-centralen i Nyland

Leena Pesonen 0295 021 216
Jarmo Heikkilä  0295 021 165
Taina Rönnblad 0295 016 264
Meri Saarnia      0295 021 417
Katja Heikura     0295 021 183

e-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Andra organisationer
Nylands företagare »
Nylands svenska lantbrukssällskap»
Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus »
ProAgria Etelä-Suomi »
Utvecklingsbolaget Novago »
Utvecklingsbolaget Posintra »