Infon om företagsstöd våren 2017

De informationsmöten som aktörerna ordnade tillsammans på hösten för att informera om företagsstöden upplevdes som nödvändiga. Att främja företagsverksamhet och skapa arbetsplatser har högsta prioritet i programmet och företagsinvesteringar som ger sysselsättning önskas. För att landsbygdsföretag som vill sin företagsverksamhet ska känna till möjligheterna att få finansiering via landsbygdsprogrammet  ordnas under våren fyra infon om företagsstöd.
Informationsmötena ordnas i samarbete med Leader-grupperna i Nyland. Tillställningarna är kostnadsfria och tvåspråkiga. 

Datum för infon om företagsstöd:
  • 6.4. kl. 18.00 Otalammen koulu, Vichtis
  • 11.4. kl. 17.00 Ketola strutsfarm, Rajamäki
  • 19.4. kl. 18.00 Raseborg, Lilla Skärgårdsbageriet, Sommarö
  • 26.4. kl. 18.00 Traditionscentrum Kuggom, Kuggom
Material