Fortbildning för frilandsodlare

Aihe Ammi, Yleinen @sv
SLF och Svenska Trädgårdsförbundet ordnar en serie med fortbildningsdagar för frilandsodlare

Trädgårdsodling är en inriktning med goda framtidsutsikter. Svenska lantbrukssällskapets förbund och Svenska Trädgårdsförbundet jobbar tillsammans för att befrämja trädgårdsodlingen i Nyland. Målgruppen är främst aktiva odlare, som funderar på att inleda trädgårdsodling, men även andra intresserade är välkomna. Fortbildningsdagarna är fristående, det vill säga varje tillfälle har ett eget tema. Så det går bra att hänga med på de utbildningsdagar som intresserar mest. Under hösten finns ännu ett tillfälle inbokat och vårens program kommer så småningom.

Höstens två första fortbildningsdagar gick av stapeln den 16.10 och 13.11. Vi har fått lyssna på föreläsningar om odling av aronia, havtorn, blåbärstry samt några andra specialbär då Leif Blomqvist från Blomqvists plantskola med mångårig erfarenhet av nischbär föreläste. Annika Wickström, som själv odlar sparris i Sibbo berättade om sparrisodlingen och dess utmaningar.

Under det andra tillfället berättade Fredrik Björklund om odling av grönsaker och bär i tunnel. Föreläsningarna väckte stort intresse bland deltagarna och frågorna var många. Efter kursen var deltagarna ivriga på att inleda odling, åtminstone pröva på någon av de nyintroducerade odlingsväxterna.

I december den 11.12 får vi höra om marklära då Paul Riesinger, lektor vid yrkeshögskolan Novia i Raseborg, talar om gödsling och kalkning. På nästa års sida den 12.2 kommer vi att ordna en diskussionskväll angående Trädgårdsproduktion i Nyland. Tanken med kvällen är att samla intressenter och samarbetsparters och tillsammans diskutera och fundera på bland annat hur vi kan öka trädgårdsproduktionen och vad det finns för möjligheter vad gäller marknadsföring och vilka försäljningskanaler vi har.

Målet med fortbildningsdagarna är också att ge deltagarna möjlighet att träffa andra odlare och sakkunniga för att utbyta tankar och idéer.

Anmälan till annika.wickstrom@slf.fi (tel. 043 824 8705) eller heidi.wirtanen@tradgard.fi (tel. 045 665 4956)
För mer information se www.tradgard.fi.