Nya Green Care-tjänster föds när företagare samarbetar

Idéerna flyger och stämningen runt bordet är hög i Katriina Mähönens gamla ladugård i Kuggom. De sex deltagarna i företagsutvecklingsprojektet Luo Hyvää pratar nästan i munnen på varandra, när de berättar vad samarbetet inom projektet betytt för dem. Ute på gården har alla nyss matat alpackorna och klappat hunden som ingår i utbudet av djur som används i djurassisterade terapiformer.

Det råder inget tvivel om att de här företagarna ser samarbetet inom projektet som en stor chans att utvecklas och utvidga verksamheten som företagare. Någon rädsla för att konkurrens eller att idéer stjäls finns inte.

- Som företagare är man mycket ensam och funderar fram och tillbaka, säger Katriina Mähönen. I grupp får vi mer att hända. En av oss kan det här, en annan kan det där. För trots att en del av oss kände eller kände till varandra tidigare är det först nu, genom det här projektet, som vi fått ett nätverk på riktigt.

En del av dem hade varit företagare redan länge, andra var nybörjare i branschen när de träffades genom projektet våren 2016. Det gemensamma är att de alla jobbar med olika typer av vård och terapi där djur och natur har stor betydelse.  De vill utveckla sin verksamhet, men har också stött på de begränsningar som finns då man jobbar ensam i sitt företag. Fröet till deras gemensamma projekt föddes förra våren då Katriina Mähönen, Katja Kiuru, Marijo Honkanen och Malena Blomqvist, deltog i Pro Agrias Green Care lab och de fick veta att det fanns en sådan här möjlighet. De andra företagarna hakade på och projektplanen skrevs på en månad.

- Vi var alla färdig att göra något nytt tillsammans och det var en orsak till att det gick snabbt, säger Eerika Korhonen.

Samarbetet företagarna emellan har också lett till helt nya tjänster.

- I det här samarbetet har vi utvecklat helt nya tjänster som vi kan erbjuda tillsammans, säger Katriina Mähönen. Till exempel har Päivi och jag samarbetat så att hon har förlagt träffar med sina klienter hit till min gård.

- När det gäller par- eller familjeterapi blir relationerna synliga på ett helt annat sätt i den här miljön än på en vanlig mottagning, säger Päivi Purovesi.  Miljön ger kraft och djuren kan göra att människor slappnar av.

Ny möjlighet för företagare

Utvecklingsstöd för företagsgrupper är en ny stödform i landsbygdsprogrammet under denna programperiod. Företagsgrupper med minst tre företag kan få stöd för att utveckla sin verksamhet. Stödet är 75 procent av de totala kostnaderna. I ett företagsutvecklingsprojekt ingår både gemensamma och individuella delar, de gemensamma omfattar alla, medan de individuella delarna kan skräddarsys för varje enskild deltagares behov.

Att det finns en utomstående administratör för projektet är bra tycker företagarna.

- Det krävs en hel del specialkunskap för att sköra ett sånt här projekt, säger Katriina Mähönen. Om det skulle vara en företagare som är med i projektet finns risken att den administrativa delen inte skulle bli så bra skött för att man också måste hinna sitt eget företag. V har tur att företagsrådgivare Auli Teppinen på Pro Agria håller i trådarna åt oss, annars skulle vi nog inte ha kommit så här långt.

I Luo Hyvää-projektet har företagarna gemensamt tagit fram marknadsföringsmaterial, bla. en webbsida och en broschyr, ordnat olika mässor och öppna tillfällen där de berättat om sin verksamhet. I vår står en studieresa till Norge på programmet. Norge ligger före Finland när det gäller Green Care tjänster.

I de individuella bitarna har deltagarna gått på kurser och utbildningar som kompletterar deras kompetens.

- På det här sättet har jag fått möjlighet att delta i kurser som jag inte annars skulle ha haft råd med, säger Katriina Mähönen. Fortbildning kan vara dyrt för en företagare, även om det bara handlar om några dagar.

- Det här projektet är också flexibelt, till exempel om en utbildning inhiberats eller om något förändras så att man inte kan delta. Det krävs att man gör en ändring i planen, men det har inte varit några problem, säger Malena Blomqvist.

Skräddarsy tjänster

I mars kommer företagarna att bjuda in kommuner och organisationer i Lovisa med omnejd till en öppen diskussion om behov och utbud av den typens tjänster. Samarbetet ger företagarna nya möjligheter att skapa tjänster tillsammans.

- Tillsammans kan vi skräddarsy tjänster för våra kunder på ett annat sätt än om vi alla skulle jobba var för sig.

----

Fotnot: Green Care är ett samlingsbegrepp som används i samband med olika tjänster inom vård och omsorg där djur och natur spelar en betydande roll.

----

Fakta

Luo Hyvää projektet

Namn: Luo Hyvää- Itäuudenmaan luonto ja eläinavusteiset hyvinvointipalvelut

Deltagare: Luontoäidin Hyvinvointipalvelut Marijo Honkonen; Malenan Maatila Malena Blomqvist; Oivallusvaara Eerika Korhonen och Janne Tuovila; Firma Päivi Purovesi, Firma Villitarha Katriina Mähönen; Kiurunmäki Katja Kiuru.

Projektägare: Pro Agria Etelä-Suomi.

Budget: Gemensamma åtgärder 46.000 euro, av det betala deltagarna 25 % som fördelas jämt mellan dem, cirka 1900 euro per företag.  Totalt satsar de enskilda företagarna mellan 3.000 och 17.500 euro beroende på vilka individuella åtgärder man tagit in i projektet.

Projekttid: 1.6.2016-31.5.2018

Webbplats: luohyvaa.fi

Malena Blomqvist berättar om vilken nytta hon har haft av projektet. >>