Greppa marknaden

Att sälja och köpa spannmålsfuturer, kontrakt med uppköpare redan innan grödan är sådd och använda datorprogram för att se när det är läge att sälja sin skörd – det behöver framtidens odlare kunna för att försäkra sig om en dräglig inkomstnivå.

Projektet Greppa marknaden har redan i några år lärt spannmålsodlare hur man läser av de olika faktorer som styr marknaden. Fortsättningsdelen av projektet inleddes 2015 och projektledare Peter Österman berättar att man i huvudsak jobbar med 5 olika helheter under detta projekt.

- Den första delen är  att öka marknadskunskapen hos odlare, vi ordnar seminarier, föreläsningar och kurser. De behandlar spannmålsmarknaden och de olika faktorer som påverkar den ur olika perspektiv. Var hittar man information om marknaden, vad kan man utläsa av kurserna på råvarubörsen, hur gör man en försäljningsplan och en marknadsföringsplan?

Den andra delen är att utveckla ett excelbaserat verktyg där odlaren lägger in olika gårdsspecifika uppgifter samt marknadsuppgifter och kan sedan få beslutsunderlag för att se när det lönar sig att sälja. Det här verktyget baserar sig på att bl.a. kunna läsa de signaler som kommer från den inhemska och internationella spannmålsmarknaden.

- Men man ska komma i håg att allt inte kan förutses, hur en sådan sak som till exempel Brexit påverkar priserna vet man inte.

Den tredje delen i projektet handlar om att veta vad det finns efterfrågan på och vad det finns överproduktion av. Att lära sig odla nya grödor och nya sorter som marknaden frågar efter. Det här gör man genom att ordna studiebesök till olika gårdar och titta på nya grödor.

- Höstkorn är en sådan gröda som nu prövas, åkerböna och höstraps är två andra som vi tittat på under den förra delen av projektet. Vi diskuterar också olika odlingsåtgärder och hur de påverkar skörd och inkomster.

Samarbete mellan odlare och kunskap om exportmarknaden är den fjärde helheten i projektet. Ett mål här är att öka odlarnas kunskaper om möjligheterna att själva exportera till exempel vete för att få ett bättre pris.

Den femte helheten i projektet är att ordna studieresor till olika platser. Bland annat har deltagarna bekantat sig med spannmålsmarknaden i Estland och den europeiska spannmålsbörsen Euronext i Paris samt hamnen i Rouen som är Europas största exporthamn.

Projektets målgrupp är nyländska spannmålsodlare och andra som är intresserad av hur spannmålsmarknaden fungerar.

- Målet är ju att ge odlarna kunskap om marknaden så att de kan få ett bättre pris för sina varor, säger Peter Österman. Marknadskunskap har en annan betydelse idag än förr, då var prisutvecklingen ganska lätt att förutse. Nu varierar priserna dagligen och skillnaderna på en säsong har varit upp till 100 euro per ton, säljer man vid fel tidpunkt det blir stora pengar.

Projektägare är Svenska lantbrukssällskapens förbund. Greppa marknaden är ett samarbetsprojekt mellan SLF, SLC, NSL och NSP som fått finansiering från ELY-centralen och Stiftelsen finlandssvenska jordfonden.

 

 

 

Projektets deltagare bekantade sig med odlingsförsök på Västankvarn 2016.