Hållbar fisketurism

Pyry Granlund anordnar guidade fisketurer i södra Finland både på insjöar och på havsområden. Han är även en aktiv fiskare på fritiden för att kunna hålla sig uppdaterad var fisken rör sig och föra kunderna till goda fiskevatten. Redan som barn var Granlund intresserad av fiske  och idén till företaget växte ur tanken att få fisket till en del av vardagen.
Bild: Timo Salmia

Idén växte sakta fram
Efter att Granlund erhållit yrkesexamen för fiskeguide år 2009 utvecklade han vidare på idén. Han utbildade sig till brandman och har även examen som kock. Efter utbildningarna påbörjade han fiskeverksamheten via bekanta fiskeguider. I början använde han en båt registrerad i eget namn, men då han påbörjade företagsverksamheten år 2014 skaffade han en båt som han registrerade på företaget. Företagsstödet möjliggjorde inköp av en större båt med platser för flera fritidsfiskare. Granlund erhöll finansiering för båten, båtmotorn och för trailern som behövs för att förflytta båten.

Verksamhetsområde
Båttrailern behövs då Granlunds verksamhetsområde sträcker sig från Dalsbruk till Lovisa och han bedriver både havs- och insjöfiske i sin verksamhet. Granlunds huvudsakliga kunder är inhemska företag. Han har också haft kunder från sammanlagt 20 olika länder och då oftast i egenskap av underleverantör. Utländska fiskare har Granlund huvudsakligen haft från Ryssland. I Granlunds framtidsplaner ingår att expandera verksamheten  och i något skede, om möjligt, gå över till att vara företagare på heltid.

En bild är det bästa minnet av fångsten. Antalet och storleken på fisk som kunden får ta med sig begränsas i fiskevårdssyfte. Bild: PG Fishing

Ansvarfullt fiske
-Turismen skulle ha goda nationalekonomiska förutsättningar i en större skala, arbetsplatser inom turismen går inte att överföra på något annat, säger Granlund.  I sin verksamhet poängterar han vikten av hållbart fiske och hur viktigt det är att ta hand om naturen och våra fiskevatten. Han önskar att det skulle gå att få till stånd förändringar i fiskelagen så våra fiskbestånd skulle skyddas bättre, då skulle kanske andra företagare även våga sig in i branschen. Konkret bedriver han själv vatten- och fiskevårdsverkssamhet genom att begränsa antalet och storleken på fångst som kunden får ta med sig och genom att informera om vattendragens läge.

Ansökningsprocessen
Ansökningsprocessen tyckte Granlund gick smidigt då han hittat rätt människor för att föra ärendet vidare. Han konstaterade att då han själv är helt oinvigd i ansökningsprocesserna, så är han mycket nöjd med den hjälp han fått. I slutändan var han förvånad över hur smärtfritt hela processen löpt.

 

Fakta:

Totalfinansiering: 23 364€
Stödform: Företagsstöd
Åtgärd: Annan företagsverksamhet
Underåtgärd: Investering i startande och utvecklande av annan företagsverksamhet än jordbruksverksamhet
Beskrivning: Införskaffande av båtutrustning för utvecklande av fisketurismverksamhet. Tack vare investeringen kan företaget utöka verksamheten och även stöda den lokala skärgårdsturismen och dess synlighet.

Leader gruppen Silmu rf:s kontaktuppgifter>>

Text: Annika söderholm-Emas

Artikelbild: PG Fishing