Ingen brist på talkokrafter i Tenala

Aihe Projekt, Yleinen @sv

Numera syns det inga tecken på hästar eller hästboxar i det gamla stallet i Tenala. Mopedisterna som hyr stallet sedan sju år tillbaka har nämligen renoverat utrymmena till mopedverkstad samt förvaringsutrymmen för klubbens medlemmars fordon. Husets och verksamhetens hjärta finns i ett rum som heter Drängstugan. Där har de otaliga gånger samlats över en kopp kaffe och pausat mellan talkoarbetet. Minst lika viktigt som mopeder är ju gemenskap och att få träffa varandra i klubben.

Finansiering via Pomoväst

Mopoklubben Racerborg har beviljats finansiering från Leadergruppen Pomoväst . Utvecklingsstöd har betalats via Nylands NTM-central med medel från landsbygdsprogrammet. Första ansökan gjordes 2012 för renovering av häststallet. År 2016 byttes taket på stallet. År 2017 har klubben totalrenoverat lofthuset bredvid till en samlingslokal och en bastu, utrymmen som även kan hyras ut till andra föreningar eller privatpersoner. Trots att föreningen har totalrenoverat två hus under de senaste åren, har det aldrig varit brist på talkoarbetare.
– Det är egentligen bara skalet kvar av det här huset, invändigt är allt förnyat, berättar Börje Skogberg, styrelsemedlem i klubben. Det har blivit över 3000 talkotimmar, mer än vi räknat med i budgeten.

Av erfarenhet säger mopoklubbens papperansvariga att ansökningsprocessen har blivit bättre sen Hyrrä kom i bruk. Men att använda Hyrrä känns inte direkt lätt.
– Pomoväst har hjälpt oss jättebra med jobbet hittills, berömmer Kent Gustafsson.
– Vi kanske inte skulle ha klarat av det här utan dem, tillägger Börje Skogberg.

Sedan 2010 har Mopoklubben Racerborg fördubblat sina utrymmen eftersom väggarna kommit emot. Föreningen har cirka 280 medlemmar, varav 50 är aktiva. I motsats till många andra föreningar får mopoklubben nya medlemmar varje månad utan att kämpa för det. Ledig samvaro eller nyttigt skruvande på mopeder eller andra fordon lockar med nya människor. Medelålder är visst litet högre, men klubbens verksamhet passar perfekt för många nyblivna pensionärer som ännu har mycket energi kvar.
De flesta fick, eller jobbade själva ihop pengar, till sin första moped när de var 15 och många har den fortfarande kvar. Numera står de restaurerade skönheterna på rad i föreningens utrymmen och tas fram när det blir dags att ge sig ut på gemensamma köror.

Alla får vara med

Racerborgarna gör längre eller kortare utflykter regelbundet. Varje sommar gör de en lång resa med mopederna. I år var resmålet Åland. På resorna har de en servicebil med och en hel del reservdelar i bagaget, vilken moped som helst kan nämligen behöva service under resan. Första fordonet orkade inte ens det första tio kilometrarna av de nästan 600 som de körde under 6 dagar i somras. Men alla får vara med, ingen får bli lämnad längs vägen.
Den sociala biten sägs vara det viktigaste i verksamheten, fast mopederna är det som syns och hörs mest av. Mopedisterna träffas varje vecka och skruvandet kan alltid ta paus, när kaffeansvarig-Kaije har kaffet klart. Mopoklubben är ett samlingsställe och gemenskapen är viktigt för alla. I föreningen får alla göra det som de är bäst på och hjälp med moposkruvandet får man alltid.

ps. Om vi inte får en vit jul, kan julgubben ta sig fram på två hjul, hälsar Racerborgarna.

Fakta

Mopoklubben Racerborg rf
Finansiering via Pomoväst rf
Lofthusets inredning
Projekttid: 2.1. – 30.12.2017
totalfinansiering: 61 941€
Syftet: Föreningen har hyrt ett hus av Gennarby gård. Huset inreds till att användas som utbildnings- och sociala utrymmen för i första hand klubbens medlemmar men också för övriga föreningar i Tenala.

Stödform: Utvecklignsprojekt
Åtgärd: Utveckling av landsbygdens service och byar

Text och fotograf: Ammi Malkamäki