Intressant närmatsutflykt till fiskrökeri och växthus

Aihe Yleinen @sv
Den 29 januari åkte ungefär 20 personer på en intressant utflykt för att bekanta sig med närmatsföretag i Lappträsk och Mörskom. De flesta deltagarna var sakkunniga från olika läroinrättningar, samt en handfull mathantverkare. Utflykten ordnades av Lähiruokaa Uudeltamaalta.

Rökt fisk från Mörskom
Första anhalten var fiskrökeriet Myrskylän Savu Oy var deltagarna fick bekanta sig med fiskrökeriets verksamhet  från det att fisken kom till företaget och sändes som färdig produkt vidare till försäljning. Rundturen leddes av företagets VD Lilia Leps. Företaget har specialiserat sig på rökta fiskprodukter men säljer även färsk fisk och andra fiskprodukter. De driver även en närmats fabrik i sina utrymmen. För tillfället sysselsätter företaget 10 personer förutom ägaren och hennes man som även är involverad i verksamheten.

Stor efterfrågan före jul
Efterfrågan på fiskprodukter ökar betydligt före jul  och då behövs även fem extra personer för att hinna med alla beställningar. Den ordinarie personalen ställer även gärna upp för att företaget skall hinna med alla leveranser. En hjärtesak för Lilia Leps är att personalen skall trivas på sin arbetsplats och  därför har utbytet av personalen varit mycket liten. Deltagarna beundrade särskilt de flinka fiskrensarnas skicklighet  då de fileade fiskarna med en otrolig fart och doften av rökt fisk spred sig lockande till butiksutrymmena var många deltagare fyndade något gott att hämta med hem.

Specialpotatis från Gobbas Gård
Aira Sevón presenterade Gobbas Gårds verksamhet som är ekologisk odling grönsaker och potatis. De odlar främst specialväxter och mer exotiska potatissorter som säljs direkt till restauranger. Aira Sevón lyfte fram närmatsföretagens utvecklingsmöjligheter samt möjligheter och utmaningar inom ekologisk odling. Aira Sevón lyfte även fram vikten av att känna sin marknad, marknadsföra och göra produktnamnet känt.

Odling i flera våningar
Robert Jordas vid Robbes lilla Trädgård berättade om deras banbrytande teknologi  att odla kryddväxter och sallat i våningar. Den enda belysningen vid odlingen är LED-belysning som även huvudsakligen förser växthuset med värme. Robert Jordas tanke bakom företagsidén är att kunna odla miljövänligare och effektivare jämfört med traditionella växthus. Företaget har erhållit Puutarha & Kauppas innovationspris år2016 och samma år även blivit valt till årets Nyländska företag.

Info
Främsta målgruppen för Lähiruokaa Uudeltamaalta-projektet är närmats producenter och livsmedelsföretagare. Projektet strävar efter att nå alla både svensk- och finskspråkiga producenter och närmats aktörer inom länet. Projektets mål är att öka närmatens tillgänglighet, närmatsföretagens lönsamhet samt öka aktörernas nätverksverksamhet.

Lähiruokaa Uudeltamaalta –projektet förverkligas som ett  samarbete mellan Laurea Yrkeshögskola och Hyria. Hyria ansvarar i projektet särskilt för information riktat till Nyland och sökande av närmatsföretag inom området.

 

Text och bilder: Annika Söderholm-Emas