Jordbrukare

 

Programmedel avsätts för lantbruksföretagare som kompensation för odling i Finlands nordliga förhållanden samt för jordbrukets miljöarbete. Miljöersättningar ger breda möjligheter att förbättra miljön såväl på gårdar som i en större omfattning. Till programmet hör rådgivning och utbildning som förbättrar kompetensen inom bland annat energieffektivitet, miljöfrågor och djurens välbefinnande. Gårdar kan också få stöd för olika investeringar som ökar konkurrenskraften och miljövänligheten.

Kontaktuppgifter

NTM-centralen, frågor om jordbruksstöd

Ledande sakkunnig, jordbruksstöden, speciellt miljöersättning och kompensationsersättning: Jarmo Kitula, 0295 021 075
Jordbruksstödsrådgivning, svenskspråkig rådgivning: Esme Manns, 0295 021 101
Frågor angående stödrättigheter: Hanna Karnijoki, 0295 021 067
Grundstöd för jordbruk, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare: Hanna Karnijoki, 0295 021 067
Grundstöd för jordbruk, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare: Vesa Kaasalainen, 0295 021 063
Tvärvillkor: Hanna Karnijoki, 0295 021 067

Tolkning av nitratförordningen

Johan Sundberg, 0295 021 463

Övervakning av jordbruksstöd

Ledande sakkunnig: Maria Saarimaa-Ylitalo, 0295 020 915
Övervakning av djurstöd: Paula Gustafsson, 0295 021 046
Utsädes-, foder- och åkerövervakning: Vesa Kaasalainen, 0295 021 063
Vintertida övervakningar, övervakning av flyghavre, åkerövervakning: Eerika Vallinrinne, 0295 021 267
Basskiftesregister och åkerövervakning: Juho Uusisalmi, 0295 021 170
Svenskspråkiga åkerövervakningar och vintertida övervakningar: Andreas Wiksten, 0295 020 974
Svenskspråkiga åkerövervakningar och vintertida övervakningar: Cecilia Lindholm, 0295 021 186

Utbetalning av stöd beviljade av NTM-centralen

Leena Pesonen 0295 021 216
Jarmo Heikkilä  0295 021 165
Taina Rönnblad 0295 016 264
Meri Saarnia      0295 021 417
Katja Heikura    0295 021 183

e-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Evira


Evira »

Kommunernas landsbygdsförvaltning

Östra Nylands landsbygdsförvaltning
Mellersta Nylands landsbygdsförvaltning
Västra Nylands landsbygdsförvaltning »

Organisationer

MTK-Uusimaa »
Nylands Svenska Lantbrukssällskap »
Pro Agria »
SLC Nyland »