Kontakter knöts på projektmässan

Resultaten av LEADER-verksamheten, bilden från verksamhetsledare Maarit Teuris presentation
Idén till en projektmässa började i januari, när LEADER-gruppen Ykkösakseli flyttade till nya utrymmen. Vägg i vägg är ett festutrymme som lämpar sig utmärkt för anordnande av olika evenemang.

-Vi ville föra fram alla de här strålande projekten, berömmer Ykkösakselis verksamhetsledare Maarit Teuri. Tanken här var även att få alla aktörer att träffas och diskutera med varandra.

Vid mässan förevisades 25 olika projekt finansierade via Ykkösakseli, förutom utvecklingsprojekt fanns även ett företagsstödsprojekt. Ett glatt sorl fyllde salen, och både besökarna och utställarna hade mycket att fråga och prata om. Planen om att nätverka verkade fungera.

Evenemanget öppnades av Salos stadsdirektör Lauri Inna

Planera för framtiden
Evenemanget öppnades av Salos stadsdirektör Lauri Inna, som intervjuades uppe på estraden av den sjungande mässprogramledaren Anssi Ketonen. Stadsdirektör Inna berättade att han har ett nära förhållande till landsbygden och att han ännu deltar i jord – och skogsbruksarbeten årligen på hemgården. Lauris meddelande var tydligt, landsbygden har mycket att erbjuda både dess invånare och näringslivet.

Med tanke på att Salo med omnejd är nära huvudstadsregionen, då resan från Ykkösakselis mässområde till Helsingfors tar endast en timme, så är odlingsproduktionen anmärkningsvärt stor på området i jämförelse med resten av södra Finland.

-Arbetet som görs för att förbättra livskraften bär frukt först några år framöver, därför är det viktigt att fortsätta arbetet. I dagens projektvärld är det viktigt att förstå att arbetet som görs är viktigt långt in i framtiden, säger Lauri Inna.

Karkkilan ukuleleyhdistys underhöll publiken med musik

Mot målen genom information
Förutom presentationer av projekt gavs i salen bredvid  information om projektvärlden. Verksamhetsledare Maarit Teuri presenterade Ykkösakselis verksamhet och resultat.  Projektrådgivare Anu Pekanniemi gav information om projektansökningar. Anssi Ketonen berättade om vad som lönar sig att ta i beaktande vid informerande av projekt och vilka metoder som är bra att använda för att informationen skall nå åhörarna. Byaverksamhet var ämnet för den sista talturen, när Egentliga Finlands byaombud Tauno Linkoranta uppmuntrade åhörarna att utveckla byarna. Trots allt erbjuder framtiden även möjligheter för lokal utveckling, var Linkorantas budskap.

-Kommunernas livskraft avgörs av att alla aktörer har gemensamma mål som alla är beredda att göra någonting för, konstaterade Linkoranta.

Leppäkorven-Järvenpään Maatalousnaiset bjöd på läcker bondbönssoppa

De gröna LEADER-ämbaren fulla
Projektmässan gav en levande och mångsidig bild av Ykkösakselis verksamhet. Till invånarantalet är Ykkösakselis område det folkrikaste i Finland med 140 000 invånare, ett faktum som ger både möjligheter och utmaningar för verksamheten.

Ykkösakseli har nått sina invånare bra tack vare bra regionalt samarbete de senaste åren.

 

Från kanske hela världens första projektmässa kunde man ta med sig hem LEADERs gröna ämbar fulla med information om olika projekt och med många nya idéer om samarbete och kanske även nya spirande projektidéer. Man behövde inte heller gå hem hungrig, då Ykkösakseli bjöd på kaffe och bulle. Leppäkorven-Järvenpään Maatalousnaiset sålde bondbönssoppa med välsmakande maltlimpa. Soppan tillredde de i fältköket som finansierats via Ykkösakseli.

Utdelningen av de gröna LEADER-ämbaren sköttes under projektmässan av Jaana Joutsen

Lojo motorklubb skötte om korvförsäljningen ute på gården. Samtidigt visade de upp sina fina och välpolerade motorcyklar.

Om man gör tillsammans så lyckas det, var ett av de viktigaste budskapen under projektmässan. Om man ställs inför en utmaning så  skall man inte bli nedslagen utan fundera, vad kan jag, eller vi göra för att förbättra vår omgivning?

Text: Ammi Malkamäki

Översättning. Annika Söderholm-Emas

Bilder Annika Söderholm-Emas

Artikelbild: Lohjan Seudun moottorikerho förevisade sina motorcyklar

Birgitta Holttinen från Karkkila stad uppmuntrar företagare till samarbete och lovar även god service år dem från staden sida.