Kunderna och fångsterna är fiskarens belöning

Aihe Yleinen @sv
– Det är roligaste med att vara fiskare är nog att sälja fisk direkt till kunderna och få respons, säger fiskare Tanja Åkerfelt. När kunderna säger att något varit lyckat blir man glad. Det är ett kvitto på att jag lyckats i sitt jobb.
Men visst är det roligt att få mycket fisk i bragderna också medger hon.

Tanja Åkerfelt i Sibbo blev fiskare på heltid för några år sedan.
Vill jag vara säker att det ska finnas inhemsk fisk till försäljning är det bäst att börja fiska själv resonerade hon. Fiskaryrket var bekant genom föräldrarna som var fiskare, medan Tanja tidigare hade haft hand om försäljning och förädling. Men föräldrarna närmade sig pensionsåldern och fångsterna minskade. Då  insåg hon att om det ska finnas något att sälja så måste hon börja fiska själv.
– Jag började se mig om vilka möjligheter det fanns att bli fiskare på heltid och tillsammans med Nylands svenska fiskarförbund startades en utbildning för unga fiskare.
Det är ändå få som satsar på att bli fiskare på heltid i dagens läge. I Nyland har ett tiotal nya fiskare startat under de senaste åren då Nylands fiskarförbund ordnat två mästar-gesällprojekt. Men medelåldern bland de aktiva fiskarna är hög och många kommer att sluta inom de närmaste åren. Samtidigt vill allt fler köpa inhemsk fisk, men tillgången är begränsad.
– Det är brist på fiskare och fisk, säger Christian Linden, verksamhetsledare för NF. Fisken har minskat i vissa områden på grund av sälar och skarvar, men en annan orsak är att fiskare inte kommer åt att fiska i de vattnen där det finns fisk.

Också unga kommer till fiskvagnen
Tanja Åkerfelt säljer sin fisk vid butikerna i Söderkulla och på sommartorg. Medan torghandeln i övrigt kämpar med att få de unga kunderna att komma till torget tycker inte Tanja att det är ett problem.
– Jag har också unga kunder och många av dem kommer och frågar efter råvaror för att kunna göra mat på samma sätt som mormor gjorde.
Hon tror på en framtid för inhemsk fisk och fiskare.
– Vi unga fiskare ser på jobbet på ett annat sätt än många äldre. Vi samarbetar och hjälper varandra på ett annat sätt än tidigare. Att förädla råvarorna är också en del av arbetet idag. Jag röker och gravar och testar olika produkter. Sen ser man hur det går åt och om kunder frågar efter produkterna fortsätter jag att tillverka, annars prövar jag något annat.
Det krävs stora investeringar för att kunna starta som fiskare. Tanja Åkerfelt köpte sin båt och en del nödvändiga redskap med hjälp av investeringsstöd för nya fiskare. I stort sett är hon nöjd med den omfattning hennes företag har i dag,  men hon drömmer om en ny push-up ryssja för att kunna fiska mera lax. Det är en investering i 20 000 euros-klassen så det är inget man köper hur som helst.
– Det är bra att ha flera ifall en går sönder eller så. Men jag vill inte att verksamheten ska blir för stor, jag vill själv kunna vara med i alla delar, både fisket, förädlingen och kundbetjäningen.