Kyläkehittäjälle

Maaseudun asukkaat voivat hyödyntää ohjelmaa kehittääkseen alueensa viihtyisyyttä, saavutettavuutta tai palveluja. Ohjelma tukee uutta teknologiaa ja toimintatapoja, joilla palveluja voidaan kehittää. Maaseudun laajakaistayhteyksien parantuminen lisää mahdollisuuksia yrittäjille ja kasvattaa maaseudun vetovoimaa asuinpaikkana. Kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yritykset ja asukkaat yhdessä voivat valmistella paikallisia, alueellisia tai kansainvälisiä hankkeita elinkeinojen, osaamisen ja palveluiden kehittämiseksi. Hanketuista antavat lisätietoa paikalliset Leader-ryhmät.
Leader-rahoituksessa on jatkuva haku, ja hakemukset käsitellään muutaman kerran vuodessa Leader-ryhmän hallituksessa.

Yhteystiedot

Hanketukiin liittyvät yhteydenotot


Leader-ryhmät
EMO ry »
Pomoväst ry » 
SILMU ry »
Ykkösakseli »

Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämien tukien maksut

Johtava asiantuntija: Anneli Antila, 0295 021 036
Minna-Leena Toikka, 0295 021 229
Leena Pesonen, 0295 021 216
Jarmo Heikkilä, 0295 021 165
Katja Heikura, 0295 021 183
maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi
Hankepäätösten asiantuntija ELY-keskuksessa: Juha Mäkinen, 0295 021 110  

Muita

Suomen kylätoiminta »