Livsmedelsverket börjar den 1 januari 2019

Aihe Ammi, Företag, Projekt, Yleinen @sv
LIVSMEDELSVERKET

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket främjar, övervakar och undersöker säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens hälsa och välbefinnande samt växthälsa och gödsel, foder, växtskyddsmedel, jordförbättringsmedel, förökningsmaterial och råvaror till jord- och skogsbruket.

Myndigheten svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, är utbetalande organ i Finland och administrerar EU-stöd och nationella stöd.

Kontaktuppgifter 1.1.2019:

www.ruokavirasto.fi

e-post: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

kirjaamo@ruokavirasto.fi

Postadress: PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

telefon: 029 530 0400

Hyrrä >>