Landsbygdens finansieringsstöd vid Nylands NTM-central under coronavirusepidemin och undantagstillståndet

Temporärt stöd till företag på landsbygden för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin – ansökan öppnade 18.5.2020

Läs mer om ämnet (på finska): Reijo Martikainen, Livsmedelsverket: Grunderna för temporärt stöd uppdaterade 19.5.2020 »

Information om sökande av stödet hittar du på följande nätsidor Livsmedelsverkets coronafinansieringssidor » samt från NTM-centralens coronafinansieringssidor »

Finansieringsstöd till företag för ekonomiska svårigheter till följd av coronaepidemin
Till företag som hamnat i ekonomiska svårigheter till följd av coronaepidemin finns särskilda finansieringsformer som går att ansöka vi NTM-centralen eller Business Finland.

Ensamföretagare och coronaepidemin – stödansökan via den egna kommunen

Ensamföretagare kan ansöka om stöd via den egna kommunen. Se närmare anvisningar från kommunens nätsidor.
Statsborgen till gårdar med betalningsstörningar på grund av coronavirusepidemin

Jord- och skogsbruksministeriet ökar bevillningsfullmakten för statsborgen för likviditetslån till gårdar. På detta sätt vill man förbereda sig på de ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakar gårdarna

Gårdarna har kunnat ansöka under tiden 30.3.–30.4.2020 från NTM-centralen statsborgen för banklån, och på så vis förbättra gårdens likviditet.

Landsbygdsprogrammet företagsfinansiering och strukturstöd för jordbruk
Landsbygdens företagsstöd och strukturstöd för jordbruk kan fortsättningsvis sökas normalt och utbetalningar behandlas kontinuerligt. Företagsstödet är ämnat för investeringar för företag på landsbygden, för startande av företag samt utvecklingsprojekt för företagsgrupper och strukturstödet i sin tur till lantbrukens investeringsprojekt.

NTM-centralens stöd för iutvecklingsprojekt och Leader-gruppernas utecklingsprojekts- och företagsstöd
Finansieringen av utvecklingsprojekt fortsätter normalt via Nylands NTM-central och områdets Leader-grupper.

Behandling av ansökningar för utbetalningar av företags- och strukturstöd samt projektstöd
Nylands NTM-central behandlar ansökningar om utbetalning i den ordning de kommer in. Ansökan om utbetalning lönar sig att göra i e-tjänsten Hyrrä och bifoga alla behövliga bilagor, på så vis försnabbas behandlingen av ansökan.

Vid problem av förverkligande av investering – ta kontakt med NTM-centralen
De företag som erhållit finansieringsstöd bör ta kontakt med NTM-centralen, om det ser ut som investeringen inte förverkligas, investeringen inte framskrider enligt planerna eller tidtabellen för förverkligandet av investeringen förändras. Det lönar sig även för företagen att ta kontakt med den egna banken eller andra finansieringsinstanser och höra sig för om andra finansieringsformer lämpliga för situationen.