Moderna maskiner krävs för att klara sig i konkurrensen

Maskindelar och komponenter för den tillverkande industrin trängs på ett bord i kafferummet hos Tikanders metall i Lovisa. Här tillverkas det mesta som kunden beställer, så länge det är av metall.  Konkurrensen är hård i metallbranschen, kvalitetsprodukter och moderna maskiner krävs för att man ska klara sig. Företaget har beviljats investeringsstöd ur landsbygdsprogrammet för att skaffa en ny CNC-svarv.

De nuvarande ägarna, Håkan och Rainer Tikander, tog över företaget av sin far 1997. Sedan dess har verksamheten alltmer gått från underhållsjobb för industrierna i närområdet till tillverkning av specialdelar för andra företag.  Vd Håkan Tikander räknar att över hälften av deras produktion idag går på export, främst till oljebekämpning, gruvindustrin och elektronikindustrin. Exporten sker via deras kunder, företaget har inte någon egen marknadsföring som riktar sig utomlands.
– Det kostar för mycket för ett så här litet företag att själv börja marknadsföra sig utomlands, säger Håkan Tikander. Det finns ingen garanti för att det ger någon utdelning alls.
För några år sedan försökte företaget i samarbete med ett par andra företag satsa på marknadsföring så att man betalade för en deltidsanställd person. Men tajmningen var dock fel, i det skedet fanns det inte kunder på grund av lågkonjunkturen. Nu kunde läget vara ett annat, det rör på sig på den europeiska marknaden, men nu finns inte tid eller resurser säger Håkan Tikander. De egna anställda är fullt sysselsatta som det är.

Svårt att hitta kunnig arbetskraft

Tikanders metall i Lovisa är ett typiskt landsbygdsföretag i metallbranschen. Företaget har tre anställda, plus de två ägarna, som jobbar heltid i företaget.  Därtill sysselsätter man ungefär lika många personer till, arbetskraft som köps av andra företagare i regionen.
Det handlar inte om att företaget inte vill anställa flera, utan att det helt enkelt inte finns arbetskraft med rätt utbildning att hitta i regionen. Konkurrensen om de som kan branschen är hård, och en planerad nyanställning gick i stöpet när en konkurrerande firma bjöd högre lön åt personen i fråga.
– Här skulle behövas en satsning på utbildning i metallbranschen, det finns 20-30 företag i Östnyland som är i samma situation som vi. Men yrkesutbildningen har inte resurser att ge eleverna de kunskaper vi behöver. De skulle behöva fler lärare som kan det som företagen behöver.

Ny svarv ger bättre kvalitet

Det är nödvändigt att hålla sig med nya maskiner och satsa på kvalitet för att klara sig i konkurrensen. Inköparna tittar på vilken utrustning ett företag har innan de gör beställningar, gamla maskiner ger ingen pålitlig bild när det gäller att locka nya eller bibehålla gamla kunder. Ett steg på den vägen är den CNC-svarv som företaget köpte med hjälp av landsbygdsprogrammets investeringsstöd. Samtidigt investerade man också i ett nytt bearbetningsscenter. Dessa nya verktyg gör det möjligt att effektivera och producera mer.
– Överlag har vi inte så bra kvalitet i Finland som vi vill tro, säger Håkan Tikander. Vår industri har gamla maskiner och det påverkar kvaliteten.
Investeringsstöd är en relativt enkel stödform tycker Håkan Tikander. Det handlar om en viss summa av den kostnad man har för en maskin och där är det. Utbetalningen och Hyrrä-systemet har varit en process i sig, men ändå överkomlig anser han.

Gemensamt utvecklingsprojekt under arbete

Betydligt svårare är det att komma framåt med det utvecklingsprojekt för företagsgrupper som företaget planerar med två andra företag. De har projektplanen så gott som klar, men en administratör för projektet behövs. Det är sådant som tar orimligt mycket tid tycker Håkan Tikander.
– Vi har alla tre behov av att få en tydligare verksamhetsstyrning så att vi har bättre kontroll över allt  som pågår i företagen. Att dokumentera hur vi jobbar, från det att råvarorna kommer in tills den färdiga produkten går ut till kunden. Det är också en sak som många av våra kunder kräver för att vi komma i fråga som leverantör. Vi vill att det ska göras av någon som känner vår bransch som kommer in och hjälper oss bygga upp systemen.
I såna här fall blir glappet mellan företagarens verklighet och myndigheternas verklighet ganska stort menar Tikander. Det krävs många möten, bilagor och telefonsamtal och allt sånt tar tid av företagaren som borde kunna jobba i sitt företag.
– Man får anställa konsulter för det ena och det andra, men företagare får inte betalt för sin egen arbetstid. Vi har haft kontakt med det lokala utvecklingsbolaget Posintra, för jag tycker att det här skulle vara just sådant som de borde göra för att hjälpa företagen i regionen. Men vi har inte riktigt kommit fram till en lösning ännu. De har egna konsulter som de vill att vi ska anlita, men de är inte sådana som kan vår bransch.

 

Anskaffning av CNC-svarv

Stödtyp: Investeringsstöd
Underåtgärd: Investeringar för att utveckla annan företagsverksamhet än lantbruk
Sökande: Oy Tikander Metall Ab, Lovisa
Syfte: Anskaffning av en cnc-svarv för att stärka konkurrenskraften inom företagets specialområde inom metallindustrin.
Totalkostnad : 120.000 varav investeringsstöd 20 procent