Odlarenkät

Aihe Yleinen @sv

EU:s programperiod 2014-2020 närmar sig sitt slut och förberedelserna för en ny plan är på gång. Med denna kartläggning samlas jordbrukarnas erfarenheter och synpunkter på genomförandet av den gångna programperioden på gårdsnivå. Kartläggningen är gjort i samarbete med Nylands NTM-central och Nylandsbygd-projektet.

Nylands strategiska mål (2014-2020) i utveckling av landsbygden var:
– Ett framgångsrikt näringsliv
– En energieffektiv landsbygd och ren miljö
– En välmående landsbygdsbefolkning

Ur landsbygdsprogrammet har betalats areal- och avtalsenliga stöd för jordbrukare, investeringsstöd till jordbruket, finansiering av företagsverksamhet samt landsbygdsutveckling. Dessutom har jordbruket utvecklats genom projekt under de senaste åren. Projektverksamhetens särskilda inriktning har varit att förbättra konkurrenskraften och miljökunskap. Den största delen av finansieringen ur landsbygdsprogrammet kanaliseras till stödsystemet för jordbruket.

Genom att besvara enkäten kan du hjälpa till i planering av finansierings- och utvecklingsåtgärder för nyländska jordbruk. Nylands strategi fastställer prioriteringarna för programfinansieringen och vilka utvecklingsaktiviteter som kan stödjas 2021–2027. Svaren visar inte den enskilde jordbrukarens uppgifter. Svaren behandlas konfidentiellt.

Tack att du ger av din tid!

Via den här länken kan du svara på enkät »