Tillverkning av parkett och snickeriprodukter i idyllisk hantverksby

För 30 år sedan flyttade Pekka Ropa, hemma från Karhula, sitt arbetsbord till Frankrike då hans arbetsgivare köpte en parkettfabrik i Frankrike. Åtta år senare befann sig det finska moderbolaget i svårigheter och det var meningen att Pekka skulle återvända till Finland, men istället grundade han företaget PR-Bois Sarl.
Företaget sågar ek- samt askstock och tillverkar råmaterial för ytskikt till hela världens parkettgolvsindustri. Produktionsanläggningen finns i Jura bergsområde. Tanken om en egen parkettfabrik väcktes då den ena finländska tillverkaren efter den andra stängde sina dörrar. Kärleken för hembygden och potentialen i St. Petersburgs parkettmarknad, var bidragande faktorer till att Pekka drogs till bruket vid Kymmene älv.

Beslut om samarbete
Pasi Hakulin och Pekka Ropa träffades för ett halvt år sedan med hjälp av det lokala utvecklingsbolaget och några veckor senare beslöt de sig att föra projektet vidare. Efter att i flera skeden undersökt olika alternativ valde de Strömfors bruk. Den idylliska hantverksbyn är en oändlig inspirationskälla för företagare inom inredningsindustrin, och i byn verkar även hantverkare från andra delområden. Detta tillför synergieffekter till trävaruprodukterna. Själva produktionsutrymmet samt lagren hittade företagarna via Strömfors företagspark Ab.

-Utrymmet som tidigare varit en elkomponentsfabrik ägs av familjen Uusitalo. Lokaliteten var fullkomligt lämplig för startskedet samt för eventuella utvidgningsplaner. Familjen Uusitalo är väldigt kreativa och öppna för nya utvecklingsprojekt. De även nu har ledigt affärsutrymme för intresserade aktörer, tipsar Hakulin.

God beredning underlättar framförande av ärende
Beredningsarbetena för projektet gjordes under början av år 2019 och företaget PR Wood grundades under sommaren samma år. alu

Pasi Hakulin berättar att de gjorde marknadsundersökningen, investeringsberäkningarna, företagsstrategin, investeringskalkylerna och planen för produktionsmetoder omsorgsfullt. Stödmöjligheterna för förverkligandet av maskin- och redskapsanförskaffningarna utreddes.

Produktionen av parkett- och snickeriprodukter passar perfekt in i den gamla elkomponentfabrikens utrymmen i Strömfors bruk.

-Från Nylands NTM-central fick verkligen nyttig information för att navigera i den för oss okända byråkratiska djungeln. I synnerhet Tony Lassas hjälpte oss professionellt och med erfarenhet. Vi hade gjort affärsplanen omsorgsfullt och detta underlättade samarbetet med myndigheter och hjälpande avdelningar, berättar Hakulin.

Koncepthandel för företag men även produkter för privatpersoner
Investeringen förverkligas i tre skeden och finansieringen för det första skedet beviljades från Nylands NTM-central. De första maskinerna och redskapen anlände i januari detta år till bruket. Installeringsarbetena och provkörningarna utfördes under februari månad och produktionen påbörjades första veckan i mars, två dagar tidigare än planerat.

-Vår huvudsakliga målgrupp handlar inredningar för offentliga utrymmen. Installationerna utförs av våra egna montörer. För de privata kunderna finns det installationsservice att få genom yrkeskunniga lokala distributörer och specialaffärer inom parkettbranschen., berättar Hakulin.

VD och försäljningschef för PR Wood Pasi Hakulin under pågående anläggningsarbete av parkettgolv i en restaurang

PR Wood har specialiserat sig på att förverkliga svåra målgruppers utrymmen, som till exempel golv som är utsatta för hårt slitage. Sådana objekt är bland annat muséer, musik- och konserthus, hotell, barer och restauranger, köpcenter och butiker. Till de förutnämnda utrymmena tillverkar de även komponenter av samma material och med samma ytbehandling. Från dem går det att bygga väggytor, innertak, fasta möbler, trappor och så vidare. På detta sått uppstår ett harmoniskt koncept.

Kymifloor-parkett och träinredning.
PR Woods huvudsakliga verksamhetsområde är tillverkning av parkett under produktnamnet Kymifloor. De handhar hela tillverkningsprocessen från stubben till golvet, och köper själva ädelträ-stocken från skogen. Stockarna sågas individuellt och på det sättet är blir virket optimalt med tanke på slutprodukten. Efter torkning och uppsågning tillverkas parkett samt andra inredningsprodukter som limskivor, pelare, takbjälkar, paneler och så vidare.

Vi tillverkar även matbord, soffbord TV-bänkar, hyllor för vinkällare och många andra inredningssaker av massivt ädelträ, berättar Hakulin.

Hemmarknaden och exporten
Enligt Hakulin är pålitlighet, förståelse för kundens behov och snabb service deras trumfkort.

-Vi följer trender och vår produktutveckling är innovativ, vi förstår modets nycker och kan översätta dem till den finska smaken.

PR Woods huvudsakliga marknadsområde är den inhemska marknaden, alltså Finland. Hakulin konstaterar att även den ryska marknaden är viktig för PR Wood. Han tillägger att det i St. Petersburg finns en otrolig potential samt att de har en lång tradition inom parkettgolv. PR Wood har inte heller glömt Mellaneuropa vart leveranser redan har påbörjats.

Covid -19
Tidpunkten för igångsättningen av företaget inföll vid en svår tidpunkt. Corona-viruset saktade ner konsumtionen i världen, en månad efter att fabriken startat.

-Troligtvis förflyttas andra skedets finansiering framåt en aning och den beräknade personalbemanningen på 25 personer kommer vi att uppnå, om även lite senare än beräknat. Men det är ruter i oss från Kymmene, vi kämpar, konstaterar Hakulin.

 

Investeringsstöd för företag, beviljat och ansökt 39 041,40 euro

 

Från den här länken kommer du till PR Wood Ab:s hemsida »

Text: Annika Söderholm-Emas

Bilder: PR Wood Ab