Robbes Lilla Trädgård-innovativ odling i flera våningar

Inne i växthusen hos Robert Jordas är det varmt och skönt trots snön och kylan utanför. De långa odlingsborden är täckta av örter och sallat som efter skörd distribueras vidare till restauranger och matbutiker. Robbes Lilla Trädgård har vuxit sig mycket större och utvecklats till en föregångare inom växthusodling tack vare att Robert Jordas haft intresset och förmågan att förverkliga sina visioner om nya innovativa odlingsmetoder.

Utvecklingssamarbete
Robbes Lilla Trädgård har en odlingsareal på 8000 m2 och sysselsätter idag 20 personer. Från trädgården skickas dagligen ut ungefär 15 000 produkter huvudsakligen till den Nyländska marknaden. Konceptet för vertikalodlingen har Robert Jordas utvecklat i samarbete med automations- och teknikföretag och odlingsmetoden kan vara framtidens melodi. När investeringsstöd söktes för växthusbygget omfattades inte vertikalodlingar ännu av stödsystemet men i dagens läge går det även att erhålla byggnadsinvesteringsstöd för denna typ av odling.

Profilering på marknaden
Verksamheten började med försäljning av ärtskott i liten skala och efterhand har verksamheten vuxit. Då Robert Jordas funderade på hur han kunde profilera sig på trädgårdsmarknaden beslöt han att satsa på året om odling i slutna utrymmen och med ledbelysning. År 2016 startade även den första vertikalodlingen och nu pågår byggnadsarbetet av ett större växthus för vertikalodling. Odlingen är även mer energisnål då en del av överlopps värme-energin från LED-lamporna i vertikalodlingen även kommer de vanliga växthusen till godo.

Effektivare utnyttjande av golvareal genom vertikalodling
Led belysningen är det som fungerar bäst i vertikalodlingen då konventionell växtbelysning skulle avge för mycket värme och på så vis höja temperaturen för mycket i växthusen . Då golvarealen i  växthuset med vertikalodling är 150 m2 är den egentliga odlingsarealen 500 m2, vilket ger en effektivare användning av växthusytan. Robert Jordas antog att systemet skulle ge ca 20 % högre odlingsresultat per ytenhet, men det visades sig att resultatet var mycket bättre. Dessutom förstärks och förbättras örternas smak  i växthus med kontrollerat klimat jämfört med odlingar där solen påverkar klimatet.

Prisbelönt odling
År 2016 tog Robert Jordas i bruk den första odlingen i flera våningar med LED-belysning och odlingen var den första i sitt slag i Finland. Hans bedrifter inom odlingen uppmärksammades år 2016 då han erhöll Puutarha & Kauppas innovationspris och samma år utsågs han även  till årets  nyländska företag av Nylands förbund.

Fakta:
Stödform:
Investeringsstöd för jordbruk

underåtgärd:
Stöd beviljat för investeringar i byggande, utvidgning och grundlig reparation som gäller växthus eller andra produktionsutrymmen som behövs i växthusproduktion eller trädgårdsproduktion på friland.

Beskrivning:
Investering för utvidgning av växthusodling. I projektet ingår utvidgning av odlingsareal för sallat samt förpacknings- kyl- och hanteringsutrymmen.

Stöd till företag:
NTM-centralen
Tony Lassas, 0295 021 091
Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115
Siina Viskari, 0295 021 178

Text: Annika Söderholm-Emas

Bilder: Ammi Malkamäki och Annika Söderholm-Emas