Syyslomalla ei tarvitse olla tylsää!

Aihe Yleinen

Lapset kysyvät, että mitä mä voisin tehdä? Tämä on erityinen syysloma, kun kivaa pitäisi olla, mutta mitään erityistä ei saisi tehdä. Ainakaan sellaista lasten mielestä hauskaa.

Onneksi lapset voi viedä metsään. Retkikohteita löytyy läheltä ja kaukaa. Uusimaaseutu panostaa tietenkin kohteisiin, joita on rahoitettu maaseuturahastosta. Helppokulkuista rantakalliota löytyy Inkoosta ja Siuntiosta. Reittejä on useita, mutta parhaillaan on kunnostustyö käynnissä Kopparnäs-Störsvikin alueella. Uuvin sivulla on lisätietoa Kopparnäs-Störsvik alueesta » Kehittämistä rahoittaa Leader-ryhmä Pomoväst ry.

Sandfjärden kaikille-hankkeesta lyhyesti

Kopparnäs-Störsvikin virkistys- ja luonnonsuojelualuekokonaisuus on ainutlaatuisen suuri yhtenäinen merenranta-alue Inkoon ja Siuntion rajalla. Alueen vetovoiman ydintekijöitä ovat luonto- ja maisema-arvot, mielenkiintoinen kulttuurihistoria sekä monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. Alueelle on joulukuussa 2019 valmistunut kehittämissuunnitelma, jonka mukaisten kehittämistoimien käytännön toteutus aloitetaan Sandfjärden kaikille -hankkeessa.

Hankkeessa ranta-alueelle rakennetaan uudet virkistyskäytön rakenteet, opasteet sekä pysäköintipaikka. Lisäksi aluetta maisemoidaan ja siellä tehdään luonnonhoitotoimia. Hankkeen tuloksena Sandfjärdenistä muodostuu houkutteleva ja korkeatasoinen kohde, joka tarjoaa monipuolisia virkistyskäytön palveluita monenlaisille kävijöille. Alue palvelee myös niitä, jotka tarvitsevat luonnossa liikkumiseen esteettömiä ja helppoja palveluita. Kehittämisellä varmistetaan korkea kävijätyytyväisyys ja lisätään alueen vetovoimaisuutta. Alueen kehittämisessä huomioidaan myös sen toimivuus ulkoilualueelle soveltuvien tapahtumien tukikohtana sekä pienimuotoisen luontomatkailun toimintaympäristönä.

Sandfjärdenin kehittämishanke on parhaillaan käynnissä, mutta alue on siitä huolimatta avoinna kaikille. Rannoille tiirailemaan muuttolintuja ja samoilemaan, annetaan tuulen tuivertaa kampaus ja nautitaan syyslomasta!

PS. Artikkelikuva käydään ottamassa vasta syysloman aikana, siihen asti kuvituskuvalla mennään.