Intressant närmatsutflykt till fiskrökeri och växthus

Aihe Yleinen @sv

Den 29 januari åkte ungefär 20 personer på en intressant utflykt för att bekanta sig med närmatsföretag i Lappträsk och Mörskom. De flesta deltagarna var sakkunniga från olika läroinrättningar, samt en handfull mathantverkare. Utflykten ordnades av Lähiruokaa Uudeltamaalta. Rökt fisk … »