Spannmålsexport i praktiken, förutsättningar och utmaningar

Farmers Grain Export-odlarträff i Ingå hamn 4.6.2018 Nyländska odlare, kom med och bekanta dig med Ingå hamn (Hamnvägen 454, 10210 Ingå), möjligheter till export av spannmål, lagringsmöjligheter och eventuell satsning i gemensam tork! Program: 16.45 Samling och kaffe 17.00 Öppning; … »