Eläinten ja ihmisten hyvinvointipäivä 15.11.2017

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen auttaa jaksamaan Työ eläinten kanssa on kuluttavaa, sitovaa ja raskasta, mutta myös antoisaa ja rakasta, erottamaton osa elämää. Eläinten hyvinvointi on sidoksissa ihmisten hyvinvointiin ja päinvastoin. Miten voit parantaa omaa jaksamistasi? Teemapäivänä puhutaan sekä ihmisten että eläinten … »

Att söka hjälp är inte svagt

I år har hösten varit den tyngsta någonsin för många. Glädjen över en god skörd är en av de bästa stunderna för en odlare, men den infinner sig inte alltid. Oskördade åkrar är en plåga att se och påverkar också … »

Välmående för både djur och ägare

Temadag om välmående 15.11.2017 Vi ordnar en kursdag om välmående för nyländska djurägare. Föreläsningarna handlar om både djurens och ägarens välmående, som är viktiga delar av arbetet och stödvillkoren. Hur kan man förbättra sitt välmående? Vad allt ska man komma … »