Soranottoalueen jälkikäyttömuotona moderni loma-asuntoalue ?

Sora- ja kallioalueiden hyötykäyttö ja ottoalueiden jälkikäytön ansaintalogiikka- ja yrittäjyysratkaisut – teemapäivä 29.11.2017 Kohderyhmä: Viljelijät, sora- ja kallioalueiden omistajat, koneurakoitsijat, maanrakennus- ja sora-alan yrittäjät Uudellamaalla Tavoite: Tehdä tunnetuksi, jakaa tietoa ja käyttäjäkokemuksia sora- ja kallioalueiden taloudellisen hyödyntämisen vaihtoehdoista sekä ottoalueiden jälkikäytön ansaintalogiikka- … »