”Naturbeteskött” blev varumärke i Sverige – i Finland betar flesta får också på naturängar

Aihe Yleinen @sv

Pressmeddelande Jord- och skogsbruksministeriet Naturbeteskött är en bestående trend i Sverige. Kött från naturbetande djur är högkvalitativt. Även produktionssättet är ekologiskt – det främjar naturens biologiska mångfald. Det är få som vet att största delen av finska lamm växer upp … »