Regional stödinfo, Liljendal

NTM-centralens och kommunens representanter föreläser om stödsystemet 2017. Spannmålsodlare kan komma kl. 12.15 Kaffet sponsoreras av Västra Kymmene Andelsbank 10.4. Liljendal kl. 10.00 -15.45 Liljendalgården, Herrgårdsvägen 16, Lovisa 10.00 Stöd på husdjursgården / NTM 10.45 Ta hand om bonden -projektet … »