Västankvarn Fältdag

Västankvarn Fältdag är landets ledande branschevenemang för växtodlare. På Fältdagen presenteras försöksrutor med nästan alla spannmålssorter som odlas i landet och intressanta nyheter. I år har man också satsat på specialväxter. Greppa marknaden ordnar korta inlägg om spannmålsmarknaden och speciellt … »