Markens mikrober – odlarens viktiga medarbetare

Markens mikrober är en enorm, i det långa loppet oersättlig resurs för odlaren. Mikroberna frigör näringsämnen för växterna och de spelar en central roll i kvävets, kolets och andra ämnens kretslopp. En rik mikroflora främjar både växthälsan och jordhälsan, samt … »