Stödinfo, Karis

NTM-centralens och kommunens representanter föreläser om stödsystemet 2017. Växtodlare kan komma kl. 12.15 22.3. Karis kl. 10.00-15.45 Lärkkullavägen 22, Karis 10.00 Stöd på husdjursgården / NTM 10.45 Ta hand om bonden – projektet presenteras. 11.15 Lunch på egen bekostnad 12.15 … »

Vårens stödinfon är genomförda

Aihe Yleinen @sv

Video från stödinfon i Hyvinge, på finska. >> Vårens stödinfon om jordbruksstödet följde i övrigt det bekanta mönstret, men eftersom ändringarna i år var små koncentrerade man sig på andra frågor. Under mötena visades bland annat foton där det gått snett … »