Hangö frontmuseum – gör historia levande

Hangö frontmuseum fick sin början 1981 då regionens krigsveteraner lät uppföra ett korsumuseum på ett krigstida frontavsnitt i Hangö. Invid museet gick gränsen till det område Sovjetunionen arrenderade av Finland 1940–1941. Krigsveteranen Stig Häggström engagerade sig i verksamheten och tack … »

Ingen brist på talkokrafter i Tenala

Numera syns det inga tecken på hästar eller hästboxar i det gamla stallet i Tenala. Mopedisterna som hyr stallet sedan sju år tillbaka har nämligen renoverat utrymmena till mopedverkstad samt förvaringsutrymmen för klubbens medlemmars fordon. Husets och verksamhetens hjärta finns … »

Landskapet behöver mer mera djur och betesmarker

Betesmarker är viktiga för att bevara mångfalden av arter i naturen.  Att ha betesdjur är också ett ekonomiskt lönsamt komplement till andra grenar inom jordbruket. Nu ska det bli lättare för markägare som vill erbjuda beten och djurägare som behöver … »

Kuggom har förutsättningar att bli träffpunkt

När församlingar och andra organisationer lägger ner sina lägergårdar öppnar det nya möjligheter att fylla andra hus som står tomma. Behovet av samlingsplatser för skriftskolor, läger, körer och andra verksamheter har inte försvunnit. I Lovisa pågår två Leader-projekt som ska … »