Mer inkomster från grus och berg

Effektiv användning av grus- och bergsområden, möjligheter till inkomster och företagslösningar för ändamålet behandlas på en temadag om nya inkomstmöjligheter för markägare 29.11 Temadagen riktar sig till jordbrukare, markägare med berg och grusområden, maskinentreprenörer, företagare inom jordbygge och grusbranschen i … »

Västankvarn Fältdag

Västankvarn Fältdag är landets ledande branschevenemang för växtodlare. På Fältdagen presenteras försöksrutor med nästan alla spannmålssorter som odlas i landet och intressanta nyheter. I år har man också satsat på specialväxter. Greppa marknaden ordnar korta inlägg om spannmålsmarknaden och speciellt … »