Mer inkomster från grus och berg

Effektiv användning av grus- och bergsområden, möjligheter till inkomster och företagslösningar för ändamålet behandlas på en temadag om nya inkomstmöjligheter för markägare 29.11 Temadagen riktar sig till jordbrukare, markägare med berg och grusområden, maskinentreprenörer, företagare inom jordbygge och grusbranschen i … »