Ny teknik ger bättre ekoskördar

Aihe Yleinen @sv
Ekologiskt odlade produkter ger odlaren ett bättre pris, men ogräs och näringsbrist, med mindre skördar som följd, drar ner det ekonomiska resultatet. Nu kommer tekniken till ekoodlarens hjälp och i framtiden kan vi ha robotar som går på åkern och plockar ogräs, säger Mathias Weckström, ekoodlare i Raseborg.

Pargas gård i Raseborg har odlats biodynamiskt eller ekologiskt sedan 1991. Mathias Weckström tog över gården 2004, men före det hade hans föräldrar skött gården enligt samma principer. På gården finns cirka 150 djur av raserna Highland och Angus. Odlingsmarken omfattar drygt 250 hektar.

Man kan inte vara odlare om det inte går ekonomiskt ihop, det gäller både för ekologiska och traditionellt odlade gårdar. I ekologisk odling med femårig växtföljd blir näringsbrist och ogräs vanligen problem under de två-tre sista åren. Det stora inslaget av ogräs i kombination med små skördar gör det omöjligt att få inkomster från det som odlas. En ekobonde kan odla säljbar gröda i två eller högst tre år, medan den traditionella odlaren kan sälja alla år.

Gödsel av restprodukter

Men Mathias Weckström tror att en förändring är på kommande. Nya gödselmedel och teknik gör det möjligt att få flera och större skördar också för ekobonden. Vid besök och studieresor i Sverige lade han märke till att gårdarna där inte verkar ha samma problem. Den vägen hittade han specialmaskiner som gör det möjligt att både gödsla och rensa under odlingssäsongen.

– Den här maskinen har utvecklats av en bonde som själv saknade en sådan. Genom att byta billar och skär kan man använda samma stomme för att bearbeta jorden, så, gödsla med vinass, ett flytande gödselmedel, och hacka ogräs under växtperioden. Maskinen är optiskt styrd så att den följer de sådda raderna och inte hackar på fel ställe.

Vinass är ett gödselmedel som framställs av restprodukter som uppstår vid jästproduktion. Det är billigt och lämpar sig för ekoodling, men hittills har spridningen varit ett problem då det är i flytande form. Med specialmaskinerna kan gödseln spridas endera vid sådd eller senare beroende på grödans behov.

– Jag tror vi måste se cirkulationen av näringsämnen i ett större perspektiv än den egna gården. Användningen av vinass och andra gödselmedel är ett nytt skede i den ekologiska odlingen. På ett sätt kan man tycka att vi närmar oss den konventionella odlingen, men jag tror ändå det här är ett hållbarare sätt

Weckström använde metoden första gången i fjol. En maskin som klarar av att så raka rader trots ojämnheter i underlaget i kombination med optisk styrning ger en precision som klarar att bemästra ogräset också i känsliga grödor.

– Till exempel oljelin klarar sig dåligt i konkurrensen med ogräs i början av säsongen, ogräsen tar snabbt över. Men tack vare att man kan radhacka får linet en bra start.

Robotar som rensar ogräs

Ännu mer avancerade sätt att få bukt med ogräset är på kommande. Robotar som går på åkern och rensar ogräs är ingen utopi. Sådana har utvecklats på olika håll och förevisas på mässor. Roboten har tillgång till en databas över vanliga ogräs och scannar sedan av ytan den rör sig på och kan hacka ner de identifierade ogräsen.

Den traditionella odlingen och den ekologiska odlingen har närmat sig varandra under de senaste 20 åren och den trenden fortsätter. Ekologisk odling har blivit ett accepterat produktionssätt, men för många är tanken att de själva skulle producera ekologiskt ändå avlägsen.

– Ekologisk odling kräver engagemang, man måste lära sig odla på ett nytt sätt. Den ekologiska odlingen kommer nog att öka i framtiden, men det kommer alltid att finnas två parallella linjer. Vi ska komma ihåg att den konventionella odlingen i Finland också är väldigt miljövänlig redan idag.

För framtiden efterlyser Weckström mer marknadskunskap för ekoodlare

– Hur kan vi förbättra vår verksamhet? Det finns behov av proteinfoder längre norrut, borde vi producera mera sådant här där det är möjligt? Eller borde vi satsa på specialväxter som ger ett bättre pris?

Eftersom maskiner är dyra i inköp skulle det också vara bra med mera samarbete mellan odlare tycker Weckström. Sånt förekommer redan nu, men det finns utrymme för nya sätt att tänka.

Nopea liikkeellelähtö luomuviljelysadon nostamiseksi edellekävijälle

Stödtyp: Företagsstöd
Underåtgärd: Nyetablering av annan verksamhet än jordbruksverksamhet på landsbygden
Sökande: Oy Pargas gård Ab
Syfte: Företaget inleder försäljning av Luomutuotto-systemet direkt till kunder, i synnerhet gårdar med ekologisk odling
Total finansiering: 25 000 euro.
Projekttid: 01.05.2016 – 17.11.2018