UusiRaHa undersöker fånggrödor och deras inverkan på andra odlingar

UusiRaHa är ett projekt där man undersöker effekterna av olika fånggrödor.

Förra året deltog nio gårdar  i olika försök, en av dem var jordbrukare Marko Sairasalo i Nummi. Han odlade rajgräs som mellangröda på korn.

Hans uppskattning var att det första året går plus minus noll, men nästa år kan bli lönsammare.

- Men om jag låter den här åkern ligga i träda nästa år har jag ju redan en del av jobbet gjort. Det kan också hända att det inte behövs lika mycket tilläggsgödsling.

Att åkern är nersådd inverkar också på markstrukturen, den levande rotmassan gör underlaget luftigare. Därför hålls åkern och torrare och bär maskiner bättre.

Det finns också andra effekter av att använda fånggrödor. Bland annat minskar det urlakningen och de näringsämnen som sköljs ut i vattendragen.

Naturresursinstitutet LUKES forskare Jarmo Ketola och Hannu Känkänen odlade åtta olika sorter av rajgräs för att få se hur de olika sorterna avviker från varandra. I mitten av september ordnade ett fältbesök för de olika rutorna presenterades och man diskuterade vilka resultaten varit hittills.

- Vi ville vi undersöka hur olika sorters rajgräs växer, hur de påverkar skörden och hur behovet av tilläggskväve ändras på sikt, säger Hannu Känkänen. Det är känt att höväxter inverkar på det sättet i längden.

Projektets resultat från 2016 presenterades på ett seminarium i mars i Hyvinge.

 

Fakta

UusiRaHa – (Uudenmaan peltojen ravinnekierto kuntoon – vesistöt hyvään tilaan)

Totalt genomför projektet försök med olika sorters fånggrödor på nio gårdar i Nyland. Projektet är treårigt och har en budget på 500.000 euro. Under de följande åren kommer man att undersöka flera sorters fånggrödor, bland annat klöverarter.

Projektet koordineras av Naturresursinstitutet LUKE.  Vantaanjoen ja Helsinginseudun vesiensuojeluyhdistys ry., Pro Agria Etelä-Suomi och Pro Agria NSL är också medaktörer i projektet.