Vad är viktigast för dig?

Påverka framtiden för ditt närområde!
Den här enkäten är en del av arbetet med en ny utvecklingsstrategi för landsbygden i Nyland.
Enkätsvaren kommer att användas som en del av arbetet med en utvecklingsstrategi för åren 2021-2027.
Era svar behandlas konfidentiellt. Enskilda svar kan inte identifieras i strategin.
Enkäten avslutas 13.4. och det tar cirka 2 minuter att svara.
Leader-grupperna i Nyland: EMO, Pomoväst, SILMU och Ykkösakseli.

Genom att klicka på länken kommer du vidare till enkäten »