Vårens stödinfon är genomförda

Aihe Yleinen @sv

Video från stödinfon i Hyvinge, på finska. >>

Vårens stödinfon om jordbruksstödet följde i övrigt det bekanta mönstret, men eftersom ändringarna i år var små koncentrerade man sig på andra frågor. Under mötena visades bland annat foton där det gått snett i anläggningen av skyddszoner. Tjänstemännen gick också igenom fallgropar i tillsynen, såsom brister som upptäckts i övervakningen och fel som skett gällande iakttagandet av stödvillkoren.

Presentationerna hittas under rubriken Infon och material.