Viljamarkkinat hallintaan

Aihe Hankkeet, Yleinen

Viljafutuurien osto ja myynti, viljanmyyntisopimukset ennen kylvöjä ja tietokonesovellukset, jotka auttavat määrittämään taloudellisesti oikean viljanmyynnin ajankohdan. Kaikkea tätä osaamista tarvitsee tulevaisuuden viljelijä taatakseen itselleen kohtuullisen tulotason.

Greppa Marknaden –hankkeessa on jo muutaman vuoden ajan perehdytetty viljelijöitä ja muita viljamarkkinoista kiinnostuneita viljamarkkinoihin vaikuttaviin tekijöihin. Jatkohanke aloitettiin 2015 ja nyt työskennellään pääasiassa viiden kokonaisuuden parissa.

-Ensimmäisessä osassa parannetaan viljelijöiden markkinatuntemusta. Järjestämme seminaareja, luentoja ja kursseja, joissa käsittelemme viljamarkkinoihin vaikuttavia eri tekijöitä useista näkökulmista. Mistä löytyy tietoa markkinoista, mitä voi päätellä raaka-ainepörssin hintatasosta, kuinka tehdään myynti- ja markkinointisuunnitelma.

Toisessa osassa kehitetään excel-pohjaista laskentamallia, johon viljelijä syöttää tilakohtaiset tiedot sekä markkinatilannetiedot ja sen perusteella voi päättää milloin on oikea aika myydä. Laskentamalli perustuu siihen, että osaa tulkita kotimaisten ja ulkomaisten viljamarkkinoiden signaaleja.

-Mutta kaikkea ei kuitenkaan voi ennustaa. Miten Brexit tulee vaikuttamaan hintoihin, sitä ei voi tietää.

Kolmannessa osiossa perehdytään kysyntään ja tarjontaan markkinoilla, mistä tuotteista on ylituotantoa ja mille tuotteille on hyvä kysyntä. Tarkoituksena on opetella viljelemään uusia kasvilajeja ja lajikkeita, joille on hyvä kysyntä. Tässä osiossa on toteutettu tilakäyntejä, joilla on tutustuttu uusien lajien viljelyyn.

-Syysohra on nyt kokeilussa. Härkäpapuun ja syysrapsiin olemme tutustuneet jo aiemmin hankkeen aikana. Keskustelemme myös, miten eri viljelytoimenpiteet vaikuttavat satoon ja taloudelliseen tulokseen.

Viljelijöiden yhteistyö vientimahdollisuuksien kartoittamiseksi on hankkeen neljäs osa-alue. Yksi tavoite on parantaa viljelijöiden vientiosaamista siten, että he voisivat itse viedä esimerkiksi vehnää saadakseen siitä paremman hinnan.

Viides kokonaisuus on opintomatkojen järjestäminen. Osallistujat ovat tutustuneet Viron viljamarkkinoihin, Pariisissa sijaitsevaan Euroopan viljapörssi Euronextiin sekä Rouen satamaan, joka on Euroopan suurin vientisatama.

Hankkeen kohderyhmää ovat uusmaalaiset viljelijät sekä muutkin viljamarkkinoiden toiminnasta kiinnostuneet.

- Tavoitteena on antaa viljelijöille markkinatuntemuksen avulla mahdollisuus saada parempaa hintaa tuottamastaan sadosta, sanoo Peter Österman. Markkinatuntemuksella on nykyisin suurempi merkitys kuin ennen. Ennen hinta oli melko yksinkertaista ennustaa. Nyt hinnat vaihtelevat päivittäin ja kauden aikana hinta voi vaihdella jopa 100 eurolla / tonni. Jos myy väärään aikaan, tappio voi olla merkittävä.

 

Fakta

Hanke: Greppa Marknaden
Hankehallinnoija: Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF. Greppa Marknaden on yhteistyöprojekti, jossa toimivat: SLF, SLC ja NSL.
Rahoitus: Uudenmaan ELY-keskus / maaseudun kehittäminen ja Stiftelsen finlandssvenska jordfonden